งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงบประมาณ (FM) ผ่าน GFMIS Web online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงบประมาณ (FM) ผ่าน GFMIS Web online"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงบประมาณ (FM) ผ่าน GFMIS Web online
The Comptroller General's Department ระบบงบประมาณ (FM) ผ่าน GFMIS Web online สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี (http://klang.cgd.go.th/udn

2 หัวข้อนำเสนอ รหัสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบงบประมาณ
การตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงาน กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การสร้างเอกสารสำรองเงิน

3 กระบวนการโอน / เปลี่ยนแปลง งบประมาณ
ส่วนราชการ(ส่วนกลาง) จัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยเบิกจ่าย ในส่วนกลางและภูมิภาค/จังหวัด 2 สำนักงบประมาณ พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินงวด ให้ส่วนราชการ 1 ส่วนราชการ ส่วนราชการส่วนกลางและในภูมิภาคบันทึก ขอเบิกหรือบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ โดยระบบจะตรวจสอบงบประมาณให้อัตโนมัติ 3

4 รหัสที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของส่วนราชการ
แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก รายการผูกพัน YY11100 YY11200 MMAAABPOPP100000 PXXXX 5000 YY11310 MMAAABPOPP11XXXX MMAAABPOPP12XXXX 1206XX YY11320 MMAAABPOPP41XXXX MMAAABPOPP42XXXX 1204 1208 YY11410 MMAAABPOPP5XXXXX YY11420 MMAAABPOPP6XXXXX YY11500 MMAAABPOPP7XXXXX

5 รหัสที่เกี่ยวข้องกับงบกลาง
แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก รายการผูกพัน YY10100 YY10200 90909BPOPPXXXXXX PXXXX 5000 YY10310 1206 YY10320 1204 1208 YY10410 YY10420 YY10500

6 การตรวจสอบเงินงบประมาณของหน่วยงาน

7 เลือกหมวดรายงาน ระบบบริหารงบประมาณ

8 เพื่อตรวจสอบเงินประจำงวดของหน่วยงาน
1

9 ระบุเงื่อนไข : กรณีเงินงบประมาณ
* P4100

10 ระบุเงื่อนไข : กรณีเงินงบกลาง
90909* P4100

11 ระบุเงื่อนไข : กรณีเงิน TKK
++4* 07003A* P4100

12 ตัวอย่าง

13 คลิกที่ “งบประมาณ”

14 ตัวอย่าง ข้อมูลการจัดสรรเงินงวด
ตัวอย่าง ข้อมูลการจัดสรรเงินงวด

15 ตัวอย่าง ข้อมูลการสำรองเงิน
ตัวอย่าง ข้อมูลการสำรองเงิน

16 ตัวอย่าง ข้อมูลใบสั่งซื้อ /สัญญา
ตัวอย่าง ข้อมูลใบสั่งซื้อ /สัญญา

17 ตัวอย่าง ข้อมูลเบิกจ่าย
ตัวอย่าง ข้อมูลเบิกจ่าย

18 กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
ในระบบงบประมาณ ผ่าน Web Online

19 ประเภทของเอกสารสำรองเงินที่ สร้างผ่าน GFMIS Web online
CF กันเหลื่อมปี-ไม่มีหนี้ผูกพัน CX กันเงินเหลื่อมปี- มีหนี้ผูกพัน CK กันเงินเหลื่อมปี- เสมือนมีหนี้ผูกพัน สำหรับเอกสารประเภท sc (งบเบิกแทน) ต้องดำเนินการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal

20 ระบบการบริหารงบประมาณ
สง.01

21 การสำรองเงินแบบไม่มีหนี้ CF (สง.01)
500,000 P4100 1208

22 กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

23 การสำรองเงินแบบมีหนี้ CX (สง.01)
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 6,800,000 P4100 120602 เพื่อจัดซื้อรถดับเพลิงทดแทนคันที่ถูกไฟไหม้

24 การสำรองเงินแบบมีหนี้ CX (สง.01)
อบต. หนองกุงศรี ซื้อรถดับเพลิงทดแทนคันที่ถูกไฟไหม้ บริษัทไทยยานยนต์ จำกัด

25 การสำรองเงินแบบมีหนี้ CX (สง.01)

26 กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล”

27 การยกเลิกเอกสารสำรองเงิน

28 การยกเลิกเอกสารสำรองเงิน

29 สถานะเอกสาร

30 การยกเลิกเอกสารสำรองเงิน

31 กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อยกเลิกเอกสารการสำรองเงิน

32 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบงบประมาณ (FM) ผ่าน GFMIS Web online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google