งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์อัตรากำลัง สายงานพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์อัตรากำลัง สายงานพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สายงานพยาบาล
สำนักการพยาบาล และคณะทำงาน

2 การทดลองเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังสายงานพยาบาล
แบบเก็บข้อมูล 1 แบบเก็บข้อมูล2 -คำนวณชั่วโมงการทำงานของพยาบาลด้วยหน่วยนับในแต่ละ Productive line -กำหนดสัดส่วนปริมาณงานของOP visit และ IP day เปรียบเทียบกับมาตรฐาน WI ของวิชาชีพ วิเคราะห์แยกตามระดับรพ. และadjust -ทดสอบWI และสัดส่วนปริมาณงาน Adjust สรุปผล Verify data ปริมาณ งาน คำนวณสัดส่วน ปริมาณงาน OP visit ER visit OPD visit IP_day IPD day ICU day

3 สรุปการวิเคราะห์อัตรากำลังสายงานพยาบาล
การวิเคราะห์อัตรากำลังสายงานการพยาบาล 1. FTE (7 production line) OPD, ER, IPD, ICU, OR, Anesthesia, LR 2. ตามสัดส่วนประชากร (1 production line) การพยาบาลในชุมชน 3. Allowance งานตรวจรักษาพิเศษ, งานอาชีวอนามัย , IC, Counseling เคมีบำบัด, ไตเทียม งานออกหน่วย,งานคุณภาพ, งานบริหาร,งานวิชาการต่างๆ

4 1. คิดตาม FTE 7 Production line
ลำดับ Production line นิยาม หน่วยนับ แหล่งข้อมูล 1 OPD จำนวนผู้รับบริการOPD (ครั้ง/ปี) ระบบข้อมูลของรพ. 2 ER จำนวนผู้รับบริการER ทะเบียนของรพ. 3 IPD จำนวนวันนอนในIPD (วัน/ปี) 4 ICU จำนวนวันนอนในICU 5 OR จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด (ราย/ปี) 6 Anesthesia จำนวนผู้ป่วยได้รับยาระงับความรู้สึก 7 LR จำนวนการคลอด

5 คำนิยามและการเก็บข้อมูล
Production line ความหมาย หน่วยนับ งานพยาบาลผู้ป่วยนอก/อุบัติเหตุฉุกเฉิน(OPD/ER) นับจำนวนครั้งของการมารับบริการงานผู้ป่วยนอกทั้งหมด และใช้สัดส่วน % ER/OP เป็น proxy (ครั้ง/ปี) งานบริการผู้ป่วยใน/หนัก (IPD/ICU ) จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้รับบริการในหอผู้ป่วยในทั้งหมด และใช้สัดส่วน % ICU/IPD เป็น proxy จำนวนวันนอนในรพ. งานบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด/ได้รับยาระงับความรู้สึก (0R/ANESTHESIA) จำนวนครั้งของการผ่าตัดใหญ่ (ราย/ปี) งานบริการพยาบาลผู้คลอด (LR) จำนวนการคลอด

6 2. ตามสัดส่วนประชากร งานการพยาบาลชุมชน จำนวนพยาบาลต่อ ประชากร 1:2,500

7 โรงพยาบาลที่มีบริการ
3. Allowance งานบริการ โรงพยาบาลที่มีบริการ งานพัฒนาคุณภาพ ทุกระดับของรพ. งานวิชาการ งานบริหาร อาชีวเวชกรรม IC Counseling งานออกหน่วย ผู้รับบริการตรวจรักษาพิเศษ รพ.ขนาดใหญ่ (A, S, M1, M2) เคมีบำบัด รพ.ขนาดใหญ่บางแห่ง (A) ไตเทียม รพ.ขนาดใหญ่ (A, S)

8 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์อัตรากำลัง สายงานพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google