งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานวิทยาศาสตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานวิทยาศาสตร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานวิทยาศาสตร์

2 เรื่อง น้ำจากแป้งข้าวหมากกับแอลกอฮอล์สามารถ ลบรอยน้ำยาลบคำผิดได้
เรื่อง น้ำจากแป้งข้าวหมากกับแอลกอฮอล์สามารถ ลบรอยน้ำยาลบคำผิดได้

3 1. ด.ช.ณัฎฐ์ณภัทร นาภูมิ เลขที่ 8 ป.6/1
สมาชิกในกลุ่ม 1. ด.ช.ณัฎฐ์ณภัทร นาภูมิ เลขที่ 8 ป.6/1 2. ด.ช. นพพล ทันตสุวรรณ เลขที่ 9 ป.6/1 3. ด.ช. ศาศวัต พัฒนไทยานนท์ เลขที่ 11 ป.6/1 4.ด.ช.ณัฐนนท์ นิตยนันทการ เลขที่ 13 ป.6/1 5.ด.ช.วิษณุ หนูยิ้มซ้าย เลขที่ 15 ป.6/1 6. ด.ช. วสวัตติ์ แก้วประดับ เลขที่ 3 ป.6/1

4 วัตถุประสงค์ 1. : เพื่อหาวิธีลบรอยน้ำยาลบคำผิด
1. : เพื่อหาวิธีลบรอยน้ำยาลบคำผิด 2. : เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3. : เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์

5 สมมุติฐาน : ทั้งแอลกอฮอล์และน้ำแป้งข้าวหมากสามารถ ลบรอยน้ำยาลบคำผิดได้

6 ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรต้น : แอลกอฮอล์ในยาล้างแผลกับแอลกอฮอล์ในแป้งข้าว หมาก ตัวแปรตาม : ความสามารถในการลบรอยน้ำยาลบคำผิด ตัวแปรตาม : ขนาดของรอยน้ำยาลบคำผิด และ ปริมาณแอลกอฮอล์

7 อุปกรณ์ 1.แป้งข้าวหมากที่ผสมแอลกอฮอล์ 2.แอลกอฮอล์เช็ดแผล 3. แผ่นไม้
4. กระบอกตวง 5. ผ้า 6.หลอดหยด

8 วิธีการทดลอง 1. ใช้น้ำยาลบคำผิดป้ายบนแผ่นไม้
2. ใช้แอลกอฮอล์และน้ำแป้งข้าวหมากหยด ลงบนแผ่นไม้ 3. รอเป็นเวลา5นาที 4. ใช้ผ้าเช็ด4น้ำยาลบคำผิดที่หยด แอลกอฮอล์และแป้งข้าวหมาก 5.สังเกตรอยน้ำยาลบคำผิดและบันทึกผล

9 แอลกอฮอล์ในแป้งข้าวหมาก
ชนิดของสาร ความสามารถในการขจัดคราบน้ำยาลบคำผิด นาทีที่ นาทีที่ นาทีที่ นาทีที่ นาทีที่5 แอลกอฮอล์ ล้างแผล ไม่ออก ออกนิดเดียว ออกบางส่วน ออกหมด แอลกอฮอล์ในแป้งข้าวหมาก

10 สรุปผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง
แอลกอฮอล์และน้ำแป้งข้าวหมากมีฤทธิ์เป็นกรดสามารถลบรอยเปื้อนจากน้ำยาลบคำผิด แต่แอลกอฮอล์สามารถลบรอยน้ำยาลบคำผิดได้ดีกว่า


ดาวน์โหลด ppt โครงงานวิทยาศาสตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google