งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Embedded System K.Mathiang. What is Embedded System? ( ภาษาไทย ) ระบบสมองกลฝังตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Embedded System K.Mathiang. What is Embedded System? ( ภาษาไทย ) ระบบสมองกลฝังตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Embedded System K.Mathiang

2 What is Embedded System? ( ภาษาไทย ) ระบบสมองกลฝังตัว

3 Knowledge MCU (Microcontroller Unit): – ARM OS (Operating System): – RTOS (Real-Time Operating System) – Linux (Compile kernel, Application on its) Basic Electronics: Sensor C Language: – Hardware Level (Pointer, Volatile data type) – Relocation coding style Additional: – Digital System: FPGA & VHDL – Version Control for Team Coding : GIT

4 Needs มีความสนใจด้านนี้ มีใจรักในการศึกษาเรียนรู้ สามารถศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองได้ อดทน ในการศึกษาและการทำงาน

5 Challenge TESA Top Gun Rally

6 Jobs


ดาวน์โหลด ppt Embedded System K.Mathiang. What is Embedded System? ( ภาษาไทย ) ระบบสมองกลฝังตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google