งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการ ข้อบกพร่องของสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการ ข้อบกพร่องของสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการ ข้อบกพร่องของสหกรณ์

2 เมนูระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ เว็บไซต์ http://profile. cpd. go
เมนูระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์ เว็บไซต์ หรือ อินทราเน็ตกรม

3 หน้าจอ Log in เข้าสู่ระบบ

4 สามารถดูข้อมูลได้ทั้งประเทศ
ผู้ใช้ส่วนกลาง สามารถดูข้อมูลได้ทั้งประเทศ ผู้ใช้ส่วนภูมิภาค (กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) สามารถดูข้อมูลได้เฉพาะหน่วยงานตัวเอง

5 ผู้ใช้ส่วนกลาง สามารถดูข้อมูลได้เท่านั้น

6 ผู้ใช้ส่วนภูมิภาค สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้

7 สามารถเพิ่มข้อมูลได้ดังนี้
1.บันทึกข้อมูลข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามแบบ 1 ถึง แบบ 6 2.บันทึกการสั่งการของนายทะเบียนสหกรณ์/รองนายทะเบียนสหกรณ์/สหกรณ์จังหวัดให้คำแนะนำ 3.บันทึกผลการแก้ไขของสหกรณ์ 4. บันทึกรายละเอียดการรับชำระค่าความเสียหาย

8 1.บันทึกข้อมูลข้อบกพร่องของสหกรณ์ตามแบบ 1 ถึง แบบ 6

9 2.บันทึกการสั่งการของนายทะเบียนสหกรณ์/รองนายทะเบียนสหกรณ์/สหกรณ์จังหวัดให้คำแนะนำ

10 3.บันทึกผลการแก้ไขของสหกรณ์

11 4. บันทึกรายละเอียดการรับชำระค่าความเสียหาย

12 สามารถสรุปรายงานได้ดังนี้
1.ทะเบียนคุมการทุจริตและข้อบกพร่องของสหกรณ์ 2.รายละเอียดการรับชำระค่าความเสียหาย 3.ภาพรวมการรับชำระค่าความเสียหาย

13 1.ทะเบียนคุมการทุจริตและข้อบกพร่องของสหกรณ์

14 2.รายละเอียดการรับชำระค่าความเสียหาย

15 3.ภาพรวมการรับชำระค่าความเสียหาย


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการ ข้อบกพร่องของสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google