งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 Abilities  I can play the piano.  Personal information  My name is... I am from....  Time and date  It’s thirteenth of April.  Daily routine 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " Abilities  I can play the piano.  Personal information  My name is... I am from....  Time and date  It’s thirteenth of April.  Daily routine "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  Abilities  I can play the piano.  Personal information  My name is... I am from....  Time and date  It’s thirteenth of April.  Daily routine  I usually read cartoon before going to bed.

3  รับ sheet หน้า 27-28  ศึกษาภาพและคำถามประจำภาพ  เขียนคำตอบที่นักเรียนคิดว่าน่าจะ เป็นไปได้ในแต่ละภาพ  คำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ต่อไปนี้... ควร อยู่ที่ภาพใด  It’s seven o’clock.  No, I cannot.  I’m twenty years old.  I usually go to the library.

4  ศึกษารูปภาพใน sheet หน้า 28  ฟังบทสนทนาแล้วใส่หมายเลขให้ตรง กับภาพ..... มี 1 ภาพที่ไม่มีคำตอบ.....  เฉลย......  …..3 15151515 42424242  ทบทวน และตรวจสอบ Keywords ที่ทำให้นักเรียนฟังเข้าใจ และสามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นภาพใด... ทำ พร้อมกัน

5  3. (3)  pilot know how to fly know how to fly large plane large plane  1. (3)  guard door door customers customers  5. (3)  pre-school teacher work for CIA embassy  4. (3)  London office glasses glasses head head  2. (4)  driver’s license registration registration car car drive so fast ………. drive so fast ………. งาน 1... sheet ที่มีร่องรอยการ ทำงานทั้ง 2 หน้า ประกอบด้วย คำตอบหน้า 27, หน้า 28.. ลำดับ หมายเลขภาพ, keywords sheet งานพิเศษ 1… แปลศัพท์การ บอกตำแหน่ง (position) แล้ว แต่งประโยคโดย ใช้คำศัพท์เหล่านี้ ประกอบใน ประโยค


ดาวน์โหลด ppt  Abilities  I can play the piano.  Personal information  My name is... I am from....  Time and date  It’s thirteenth of April.  Daily routine 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google