งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวดำเนินการระดับบิต. ค่าเซ็นเซอร์ = 1000 จะส่งที่ละ Byte จาก slave ไป master ต้องเขียน โปรแกรมอย่างไร write(1000); ผิด Write(1000 & 255 ); ไบท์ล่าง Write.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวดำเนินการระดับบิต. ค่าเซ็นเซอร์ = 1000 จะส่งที่ละ Byte จาก slave ไป master ต้องเขียน โปรแกรมอย่างไร write(1000); ผิด Write(1000 & 255 ); ไบท์ล่าง Write."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวดำเนินการระดับบิต

2 ค่าเซ็นเซอร์ = 1000 จะส่งที่ละ Byte จาก slave ไป master ต้องเขียน โปรแกรมอย่างไร write(1000); ผิด Write(1000 & 255 ); ไบท์ล่าง Write (1000 >> 8); ไบท์บน Value = read() + (read() << 8);

3 แยกไบท์บนกับไบท์ล่างทำ อย่างไร 1515 1414 1313 12121 1010 9876543210 1001111000110010 Int16 Data = 0x9E32; ไบท์ล่างไบท์บน Bit ที่

4 Shifting Bits 1515 1414 1313 12121 1010 9876543210 Int16 Data = 0x9E32; Bit ที่ Data >> 8 = 0x9E 1515 1414 1313 12121 1010 9876543210 0000000010011110 Data << 8 = 0x3200 1515 1414 1313 12121 1010 9876543210 0011001000000000 1001111000110010

5 Logical AND 1001111000110010 Data & 0xFF00 = 0x9E00 1111111100000000 Int16 Data = 0x9E32; 1001111000000000 0x9E32 0xFF00 0x9E00 &

6 Logical OR 1001111000110010 Data | 0xFF00 = 0xFF32 1111111100000000 Int16 Data = 0x9E32; 1111111100110010 0x9E32 0xFF00 0xFF32 |

7 ลองทำแบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt ตัวดำเนินการระดับบิต. ค่าเซ็นเซอร์ = 1000 จะส่งที่ละ Byte จาก slave ไป master ต้องเขียน โปรแกรมอย่างไร write(1000); ผิด Write(1000 & 255 ); ไบท์ล่าง Write.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google