งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค. - ก. พ. 56 ลดลง 7 % 35 112 4 9 12 15 54 73 51 34 51 4449 97 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 11.2 45.9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค. - ก. พ. 56 ลดลง 7 % 35 112 4 9 12 15 54 73 51 34 51 4449 97 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 11.2 45.9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค. - ก. พ. 56 ลดลง 7 % 35 112 4 9 12 15 54 73 51 34 51 4449 97 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 11.2 45.9 3.0 5.9 2.6 1.3 14.9 28.5 20.5 12.1 63.4 7.8 29.2 33.1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Chemical E&E Auto Agro Services Light Indus. Metal & Ceramic +50% -7% จำนวน โครงการ เงินลงทุน ม. ค. 55 ม. ค. 56 พันล้าน บาท 144.8 256 134.4 ม. ค. 55 ม. ค. 56 384384 110 120 130 140 150 160

2 มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมรายเดือน ระหว่าง ปี 2554-2556 74 27 40 46 5238 42 53 38 107 45 136 48 0 20 40 60 80 100 120 140 550 พันล้านบาท มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค เงินลงทุนปี 2554 เงินลงทุนปี 2556 เงินลงทุนปี 2555 73 71 76 61 79 99 89 120 121 6188 541 540 530 60

3 จำนวนโครงการส่งเสริมรายเดือน ระหว่างปี 2554-2556 จำนวนโครงการปี 2554 จำนวนโครงการปี 2556 จำนวนโครงการปี 2555 185 105141 172136 145170 161 151 179 117 177 217 102 154 187 152 0 50 100 150 200 250 มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค 190 221 190 177 174 183 203 600 650 700 650 199

4 โครงการที่ถือหุ้นโดยต่างชาติ 100% มีมาก ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ม. ค. – ก. พ. ปี 2556 หุ้นไทย 29% หุ้นต่างชาติ 47% ร่วมทุน 24% หุ้นไทย 38% หุ้นต่างชาติ 39% ร่วมทุน 23% ม. ค. – ก. พ. ปี 2555


ดาวน์โหลด ppt มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมตั้งแต่เดือน ม. ค. - ก. พ. 56 ลดลง 7 % 35 112 4 9 12 15 54 73 51 34 51 4449 97 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 11.2 45.9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google