งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารรายการส่งเสริมการขาย(SPSS) + ระบบชดเชยตัวแทนจำหน่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารรายการส่งเสริมการขาย(SPSS) + ระบบชดเชยตัวแทนจำหน่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหารรายการส่งเสริมการขาย(SPSS) + ระบบชดเชยตัวแทนจำหน่าย

2 ตรวจสอบก่อนใช้ระบบฯ Browser (Internet Explorer)
Browser (IE) Block Pop-up

3 (1) การเข้าสู่ระบบฯ ผ่านทาง LAN ภายในบริษัท

4 (2) การเข้าสู่ระบบฯ ผ่านทาง Internet ภายนอกบริษัท
เหมือน url : portal.ssl.boonrawd.co.th

5 (2) การเข้าสู่ระบบฯ ผ่านทาง Internet ภายนอกบริษัท

6 (2) การเข้าสู่ระบบฯ ผ่านทาง Internet ภายนอกบริษัท
3

7 คู่มือระบบ ดาวน์โหลดคู่มือ

8 ขอบคุณครับ สอบถามเกี่ยวกับระบบงาน คุณสุกานดา เกาะประเสริฐ , คุณทรงพล ไอยราคม ,


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารรายการส่งเสริมการขาย(SPSS) + ระบบชดเชยตัวแทนจำหน่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google