งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AYUTTHAYA The Old capital of Siam -Founder -The rise of Ayutthaya

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AYUTTHAYA The Old capital of Siam -Founder -The rise of Ayutthaya"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AYUTTHAYA The Old capital of Siam -Founder -The rise of Ayutthaya
-The ruins of Ayutthaya

2 Ramathibodi I Or King U Thong
FOUNDER Ramathibodi I Or King U Thong

3 Pasak Loburi Chao Phraya

4 THE RISE OF AYUTTHAYA

5 Learned to dig lot of canals.
WAY OF LIFE Learned to dig lot of canals. Ayutthaya such a perfect place for rice cultivation.

6 WAY OF LIFE The waterways were the main transportation system.
Ships carrying merchandise from kingdoms both near and far also arrived regularly to trade with different communities in Ayutthaya.

7 Ayutthaya's reliance on water earned it the nickname of the 'Venice of the East' from foreign visitors.

8 France in the Reign of King Narai the Great

9 Siamese embassy to  Louise XIV in 1686
Chevalier de Chaumont presented King Louise XIV’s royal letter to King Narai

10 The Royal Palace

11 City of Temples

12 THE RUINS OF AYUTTHAYA

13 In 1765 Thai territory was invaded by three Burmese armies

14 The city was burned

15 นางสาวจันจิรา หนูบางโก 54123402057 นางสาวดวงพร ไกรลาศ 54123402070
นางสาวจันจิรา หนูบางโก นางสาวดวงพร ไกรลาศ นายณัฐชา เตยะ นางสาวศรันยา นาแข็งฤทธิ์ นางสาวกนิษฐา วงษ์เจริญ


ดาวน์โหลด ppt AYUTTHAYA The Old capital of Siam -Founder -The rise of Ayutthaya

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google