งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ ๓ เล่มที่ ๘ แบบฝึกเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดเลขเร็ว

3 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑ (24+36 )-37 =

4 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๒ 54+(6× 6) =

5 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๓ (55÷5) +198 =

6 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๔ 14÷(166 -159) =

7 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๕ (28×10 )÷4 =

8 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๖ (268- 228)×2 =

9 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๗ 8×(48 ÷8) =

10 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๘ (26+54)×(1 38-130) =

11 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๙ (64+31)÷ (80-75) =

12 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑๐ (7×3)- (160÷8) =

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑ (24+36 )-37 =

15 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๒ 54+(6 ×6) =

16 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๓ (55÷5) +198 =

17 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๔ 14÷(16 6-159) =

18 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๕ (28×10) ÷4 =

19 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๖ (268- 228)×2 =

20 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๗ 8×(48 ÷8) =

21 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๘ (26+54)×(1 38-130) =

22 (64+31)÷( 80-75) =

23 ชุดที่ ๕ ข้อที่ ๑๐ (7×3)- (160÷8) =

24  


ดาวน์โหลด ppt www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google