งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหา วิชา เทคโนโลยีและสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหา วิชา เทคโนโลยีและสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหา วิชา เทคโนโลยีและสารสนเทศ
จัดทำโดย เด็กหญิง กนกวรรณ สิงห์โตวะนา ชั้น ม.2/11 เลขที่ 5 เสนอ อาจารย์ สายฝน เอกกันทา โรงเรียน จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน Next to

2 ปัญหา: เติมตัวเลข 9-15 ลงในช่องว่างวงกลมโดยใช้ตัวเลขช่องละ 1 ตัวไม่ซ้ำกันและให้ผลรวมตัวเลขทั้ง 3 ตัว ในแต่ละมุมของรูปสามเหลี่ยมและบนเส้นเชื่อมตรงกลางเท่ากับ 36 การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด ข้อมูลที่กำหนดให้ : จำนวน 7 จำนวน ได้แก่ ,10,11,12,13,14และ15 สิ่งที่ต้องการ : ใช้ตัวเลขช่องละ 1 ตัวไม่ซ้ำกัน และให้ผลรวมตัวเลขทั้ง 3 ตัว ในแต่ละมุม ของรูปสามเหลี่ยมและบนเส้นเชื่อมตรงกลาง เท่ากัน ขั้นตอนที่ 1 Next to

3 การวางแผนในการแก้ปัญหา 2
การวางแผนในการแก้ปัญหา 2.1 หาตัวเลขที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง 9-15 แล้วนำไป ไว้ช่องตรงกลางเพื่อให้คิดได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 2.2 นำตัวเลขที่เหลือมาจับคู่กันแล้วบวกด้วยตัวเลข ตรงกลางเพื่อให้ผลรวมของแต่ละมุมและแต่ละ เส้นเชื่อมเท่ากัน 2.3 ผลรวมของตัวเลขทั้ง 3 ตัว ในแต่ละมุมและแต่ละ เส้นเชื่อมคือ ผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ2.2 ขั้นตอนที่ 2 Back Next to

4 การดำเนินการแก้ไขปัญหา 3
การดำเนินการแก้ไขปัญหา 3.1 ตัวเลขกึ่งกลางระหว่างเลข 9-15 คือ 12 แล้วนำ 12 ไปเติมช่องตรงกลางเพื่อให้คิดได้ง่ายมากขึ้น 3.2 ตัวเลขที่เหลือคือ 9,10,11,13,14และ15 นำมา จับคู่ ก็จะได้ 13กับ11,14กับ10 และ 9กับ15 และ นำจำนวนแต่ละคู่ไปบวกกับ 12 แล้วจะพบว่า จำนวนทั้ง 3 จำนวนมีผลรวมเท่ากัน แล้วนำไป ใส่ช่องวงกลมแต่ละมุมของรูปสามเหลี่ยมและ แต่ละเส้นเชื่อม 3.3 ผลรวมของเลขทั้ง 3 ตัว ในแต่ละมุมบนรูป สามเหลี่ยมและบนเส้นเชื่อมคือ 36 ขั้นตอนที่ 3 Back Next to

5 การแก้ไขปัญหาดังกล่าว สามารถมีวิธีแก้ไขได้ทั้งหมด 6 แบบ
แบบที่ 1 Back Next to

6 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 Back Next to

7 แบบที่ 5 แบบที่ 6 Back Next to

8 การตรวจสอบและปรับปรุง เมื่อพิจารณาผลรวมของตัวเลขทั้ง 3 ตัวในแต่ละ มุมของรูปสามเหลี่ยมและบนเส้นเชื่อม พบว่า ตัวเลขแต่ ละช่องเมื่อนำมาบวกกันทั้งในแต่ละมุมของรูป สามเหลี่ยมและบนเส้นเชื่อม จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 36 ดังนั้นคำตอบจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ขั้นตอนที่ 4 Back Next to

9 THE END Back


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหา วิชา เทคโนโลยีและสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google