งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Back-to-Back CO การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Back-to-Back CO การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Back-to-Back CO การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบต่อเนื่อง

2 ศุลกากรเซ็นต์รับรองCO
ผู้ผลิต สั่งผลิต ศุลกากร CO 1 10 สินค้า นายหน้า BTB-CO ISSUING AUTHORITY CO 2 ผู้นำเข้า 12 สั่งซื้อ INV. 2 ยื่นคำร้อง 12 12 CO 2 ผู้นำเข้า ศุลกากรเซ็นต์รับรองCO ศุลกากร INVOICE 2 12 สินค้า ผู้ซื้อ ศุลกากร Re-export CO 1 ตรวจปล่อย

3 ผู้ผลิต สินค้า สั่งซื้อ ศุลกากร
Activity ที่ใช้สิทธิไม่ได้ภายใต้ BTB CO Distribution Warehouse Intermediate Country สินค้า สินค้า สั่งซื้อ สินค้า ศุลกากร กรณีนี้ใช้สิทธิไม่ได้เพราะสินค้าถูกนำออกไปนอกเขตศุลกากรจึงยืนยันไม่ได้ว่าเป็นสินค้ารายเดียวกับที่ส่งมาจากผู้ผลิตหรือไม่ Re-Export ผู้ซื้อ ศุลกากรควรตรวจPacking List ให้ดี หาก Packing List ออกโดยนายหน้าต้องดูว่าคลังฯอยู่ในความควบคุมของศุลกากรหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt Back-to-Back CO การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google