งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเริ่มต้นธุรกิจ SMEs

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเริ่มต้นธุรกิจ SMEs"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเริ่มต้นธุรกิจ SMEs
บทที่ 2 การเริ่มต้นธุรกิจ SMEs

2 คุณสมบัติของผู้เริ่มประกอบกิจการ
1) มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จสูง 2) กล้าเสี่ยงในระดับปานกลาง 3) เป็นนักแก้ปัญหา เป็นผู้นำโดยธรรมชาติ 4) หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ด้วยดี 5) ผู้มีความกระตือรือร้นสูง 6) มีความเชื่อมั่นในตัวเอง 7) มีความอดทน ต่อสู้กับงานหนัก

3 ฉันเป็นผู้ประกอบการได้ไหม
ผู้ประกอบการควรถามตัวเองก่อนว่า ต้องการจะได้อะไร สิ่งที่ฉันต้องการทำจริงๆ คืออะไร ? ฉันจะบรรลุในสิ่งที่ต้องการได้อย่างไร ? ฉันจำเป็นต้องลงมือทำอะไรบ้าง ? ฉันควรจะระมัดระวังอะไร เพื่อไม่ให้ล้มเหลว ? 5. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า ได้บรรลุในสิ่งที่ต้องการแล้ว ? 3

4 ต้องการอะไรจากการเป็นผู้ประกอบการ
1. แรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจด้านลบและด้านบวก ความฝันกับความจริง เตรียมเงินทุนสำรองไว้ วางแผนอย่างรอบคอบตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น เตรียมแผนสำรอง 4

5 ต้องการอะไรจากการเป็นผู้ประกอบการ ต่อ...
2. เป็นอิสระทางการเงิน ความมั่นคงในชีวิต ศิลปะการทำกำไร ในไม่ช้าคู่แข่งต้องเลียนแบบสินค้าของเรา ความนิยมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงได้ การลดความผิดพลาดเสียหายเล็กๆ น้อยๆ 5

6 ต้องการอะไรจากการเป็นผู้ประกอบการ ต่อ...
3. ช่องว่างการตลาดที่ทำกำไรสูง เกาะกระแส ดีกว่า แปลกใหม่ 6

7 ต้องการอะไรจากการเป็นผู้ประกอบการ ต่อ...
4. ธุรกิจของครอบครัว การสืบทอดกิจการ ตลาดเปลี่ยนไปมากเพียงไร รายได้หลักอยู่ตรงไหน คนเก่าคนแก่ พัฒนาอย่างผสมผสาน 7

8 จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ
จิตวิญญาณเถ้าแก่ เป็นคุณลักษณะของจิตใจที่กล้าหาญ กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ดี มีความอดทน มานะบากบั่น ไม่ย่อท้อ มีความซื่อสัตย์ซื่อตรง และรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเคร่งครัด 8

9 อุปนิสัยผู้ประกอบการ
1. แสวงหาโอกาสใหม่อยู่ตลอดเวลา 2. ไม่เคยละทิ้งโอกาสที่ค้นพบ 3. เลือกโอกาสที่คุ้มค่าที่สุด 4. ลงมือทำอย่างชาญฉลาด 5. รวมพลังสร้างความร่วมมือ 9

10 ผู้ประกอบการที่ล้มเหลว
บุคลิกอ่อนแอ โดดเดี่ยวคนเดียว ความคิดไม่ชัด ไม่มีแผน ไม่เตรียมเงินทุน เงินขาดมือ ทำการตลาดไม่เป็น ประเมินผลไม่ได้ เลือกใช้คนผิด ประมาทการแข่งขัน 10

11 ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
อยากสำเร็จ เชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดแจ่มแจ้ง ทำแผนธุรกิจ เคร่งครัดเรื่องเงิน กำหนดเป้าหมายการตลาด เร็วกว่าคู่แข่งหนึ่งก้าวเสมอ มีทีมสนับสนุนการบริหาร สร้างเครือข่ายความร่วมมือ วางโครงสร้างชัดเจน 11

12 นวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง ความรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม และสามารถนำมาใช้สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจได้ 12

13 โอกาสทางธุรกิจ ลักษณะที่เป็นโอกาสทางธุรกิจ 5 ประการ
1. มีคุณค่าต่อลูกค้า 2. ให้ผลกำไรที่ยอมรับได้ 3. ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้ว 4. ระวังกระแสชั่วคราว 5. สายป่านยาว 13

14 โอกาสทางธุรกิจ ต่อ... การค้นคว้าข้อมูล การเก็บและประมวลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างทางเลือกสำหรับการตัดสินใจได้ กล่าวสั้นๆ ก็คือ ต้องฝึกฝนตัวเองให้ใส่ใจต่อ การวิจัย (Research) อยู่ตลอดเวลา 14

15 เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ
กำหนดบทบาท หน้าที่ การเป็นผู้นำ 4. 3. สร้างทีมให้ทัน ต่อการเติบโต ระมัดระวัง การใช้เงิน 2. โอกาส รออยู่ในตลาด 1. 15

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การเริ่มต้นธุรกิจ SMEs

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google