งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการที่ 2 แร่ประกอบหินอัคนี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการที่ 2 แร่ประกอบหินอัคนี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการที่ 2 แร่ประกอบหินอัคนี

2 (Igneous Rock forming minerals)
แร่ประกอบหินอัคนี (Igneous Rock forming minerals)

3 1.Quartz (ควอรตซ์) ส่วนประกอบ : SiO2 H : 7
สี (Color) : ไม่มีสีหรือขาวใส สีอื่นๆ มีขาวขุน ชมพู ม่วง สีควันไฟถึงเกือบดำ ประกาย (Luster) : เหมือนแก้ว แนวแตก (Cleavage) : ไม่มี การแตก (Fracture) : รูปฝาหอย คุณสมบัติอื่นๆ : พบในหินเป็นเม็ดขาวใส เมื่อเกิดเป็นแร่เดียวมักเป็นก้อนเนื้อแน่นหรือเป็นรูปผลึกแท่งหกเหลี่ยม อาจมีลายเส้นตามขวางบนหน้าผลึก ปลายทั้งสองข้างเป็นรูปปิระมิด เมื่อเกิดเป็นผลึกขาวใสเรียก Rock crystal สีขาวขุ่นเรียก Milky quartz สีชมพูเรียก Rose Quartzสีม่วงเรียก Amethyst และสีควันไฟจนเกือบดำเรียก Smoky quartz

4 Amethyst Rock crystal Smoky quartz Rose quartz Milky quartz

5 2. Orthoclase (ออร์โทเคลส) Microcline (ไมโครไคลน์)
ส่วนประกอบ : KAlSi3O8 (K Feldspar) H : 6 สี (Color) : ขาว ครีม ชมพู เขียว เหลือง ส้ม ประกาย (Luster) : เหมือนแก้ว แนวแตก (Cleavage) : 2 ทิศทางตั้งฉากกัน การแตก (Fracture) : ไม่เรียบ คุณสมบัติอื่นๆ : โดยมากเกิดเป็นเม็ดๆ หรือก้อนเนื้อแน่น บางทีเกิดเป็นรูปผลึกแท่งสั้นๆ ผิวของแนวแตกเรียบตั้งฉากกัน

6 ส่วนประกอบ : NaAlSi3O8 (Na Plagioclase)
3. Albite (แอลไบต์) ส่วนประกอบ : NaAlSi3O8 (Na Plagioclase) H : 6 สี (Color) : ขาว ฟ้า เทาอ่อน เขียวจางๆ ประกาย (Luster) : เหมือนแก้ว แนวแตก (Cleavage) : 2 ทิศทางเกือบตั้งฉากกัน การแตก (Fracture) : ไม่เรียบ คุณสมบัติอื่นๆ : มักมีลายเส้นบนผิวแนวแตก แต่อาจไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า บางทีมีการเล่นแสงสีน้ำเงินอ่อน

7 4. Labradorite (แลบราโดไรด์)
ส่วนประกอบ : Na, Ca, Al Silicate (Na, Ca Plagioclase) H : 6 สี (Color) : เทา เทาเข้ม ประกาย (Luster) : เหมือนแก้ว แนวแตก (Cleavage) : 2 ทิศทางเกือบตั้งฉากกัน การแตก (Fracture) : ไม่เรียบ คุณสมบัติอื่นๆ : มักมีลายเส้นบนผิวแนวแตก แต่อาจไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า การเล่นแสงชัดเจนขึ้นเป็นสีน้ำเงินเข้ม

8 5. Muscovite (มัสโคไวต์)
ส่วนประกอบ : Hydrous K, Al Silicate H : 2-3 สี (Color) : ไม่มีสี สีเทาหรือสีน้ำตาลจางๆ ประกาย (Luster) : เหมือนมุกบนหน้าแบน แนวแตก (Cleavage) : 1 ทิศทางดีมาก การแตก (Fracture) : ไม่มี คุณสมบัติอื่นๆ : เกิดเป็นเกล็ดหรือเป็นแผ่นบางๆซ้อนกัน แผ่นบางๆเหล่านี้ยืดหยุ่นได้

9 ส่วนประกอบ : Hydrous K, Mg, Fe, Al Silicate
6. Biotite (ไบโอไทต์) ส่วนประกอบ : Hydrous K, Mg, Fe, Al Silicate H : 2.5 สี (Color) : สีดำบนหน้าแบน ประกาย (Luster) : เหมือนมุกบนหน้าแบน แนวแตก (Cleavage) : 1 ทิศทางดีมาก การแตก (Fracture) :ไม่มี คุณสมบัติอื่นๆ : คุณสมบัติคล้ายกับแร่มัสโคไวต์ แต่มีสีดำ เมื่อเกิดซ้อนทับกันมากๆจะทึบแสง

10 7. Hornblende (Amphibole) ฮอร์นเบลนด์
ส่วนประกอบ : Complex hydrous Na, Ca, Mg, Fe, Al Silicate H : 5-6 สี (Color) : ดำ เขียวแก่ ประกาย (Luster) : เหมือนแก้ว แนวแตก (Cleavage) : 2 ทิศทางทำมุมกัน 1240 และ 560 แต่เห็นได้ยากด้วยตาเปล่า การแตก (Fracture) : ขรุขระ คุณสมบัติอื่นๆ : มักเป็นรูปแท่งสี่เหลี่ยมยาว สีดำ และทึบแสง รูปตัดขวางเป็นรูปข้าวหลามตัด

11 8. Augite (Pyroxene) ออไจต์
ส่วนประกอบ : Complex Ca, Mg, Fe, Al Silicate H : 5-6 สี (Color) : เขียวแก่ ดำ ประกาย (Luster) : เหมือนแก้วบนแนวแตก แนวแตก (Cleavage) : 2 ทิศทางทำมุมกัน 870 และ 930 แต่เห็นได้ยากด้วยตาเปล่า การแตก (Fracture) : ขรุขระ คุณสมบัติอื่นๆ : มักเป็นรูปแท่งสั้นๆ รูปตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยม มักจะทึบแสง

12 ส่วนประกอบ : (Mg, Fe)2SiO4
9. olivine (โอลิวีน) ส่วนประกอบ : (Mg, Fe)2SiO4 H : 5-6 สี (Color) : เขียว ประกาย (Luster) : เหมือนแก้ว แนวแตก (Cleavage) : ไม่มี การแตก (Fracture) : รูปฝาหอย คุณสมบัติอื่นๆ : มักเป็นเม็ดเล็กๆ กลมๆ คล้ายน้ำตาลทราย เมื่อผุพังสีจะออกน้ำตาล

13 10. Magnetite (แมกนีไทต์) ส่วนประกอบ : Fe3O4
H : 5-6 สี (Color) : ดำ ประกาย (Luster) : เหมือนโลหะ แนวแตก (Cleavage) : ไม่มี การแตก (Fracture) : ไม่มี ไม่เรียบ คุณสมบัติอื่นๆ : เนื้อแน่น หนัก (ถ.พ. 5.18) สีผงดำ แม่เหล็กดูดติด พบในหินเป็นเม็ดเล็กๆมนๆ

14 Geology for Engineers


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการที่ 2 แร่ประกอบหินอัคนี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google