งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นโค้งกับอนุพันธ์ สัมพันธ์กันอย่างไร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นโค้งกับอนุพันธ์ สัมพันธ์กันอย่างไร?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นโค้งกับอนุพันธ์ สัมพันธ์กันอย่างไร?

2 มารู้จักความหมายของเส้นโค้ง และอนุพันธ์กันดีกว่า

3 เส้นโค้ง เส้นโค้ง หมายถึงจุดทุกจุดที่ต่อเนื่องกันเป็นเส้นโดยไม่มีการขาด ตอน เป็นวัตถุหนึ่งมิติ มีรูปร่างอย่างไรก็ได้ บางชนิดอาจนำเสนอ ได้ในรูปแบบของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์หรือกราฟของฟังก์ชัน ซึ่งอยู่บนระนาบสองมิติหรือไม่ก็ได้ เส้นโค้งแบ่งได้เป็นสอง ประเภทได้แก่ เส้นโค้งเปิด และ เส้นโค้งปิด

4 เส้นโค้งเปิด คือเส้นโค้งที่ไม่มีจุดจบหรือไม่ บรรจบกัน เช่น คลื่นรูปไซน์ พาราโบลา และ เส้นโค้งปิด คือเส้นโค้งที่บรรจบกันเป็นรูปปิด หรือลากทับรอยเดิมเป็นวงวน เช่น รูปวงกลม ไฮโพโทรคอยด์ ชนิดของเส้นโค้งจำนวนมากมี การศึกษาในเรขาคณิต ทุกวันนี้เราให้ความหมายว่า "เส้นตรง" ไม่ได้ เป็นเส้นโค้ง แต่ในทางคณิตศาสตร์ ทั้งเส้นตรง และส่วนของเส้นตรงก็คือเส้นโค้งที่ไม่มีความโค้ง นั่นเอง สำหรับส่วนโค้งอาจเรียกได้ว่าเป็น "ส่วนของเส้นโค้ง" หมายถึงส่วนหนึ่งของเส้นโค้ง ที่สามารถหาอนุพันธ์ได้


ดาวน์โหลด ppt เส้นโค้งกับอนุพันธ์ สัมพันธ์กันอย่างไร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google