งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่มที่ ๕ เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

2 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑ 2  4 =

3 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๒ 3  6 =

4 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๓ 5  7 =

5 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๔ 6  5 =

6 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๕ 2  8 =

7 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๖ 21  9 =

8 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๗ 23  2 =

9 ชุดที่ ๘ ข้อที่ ๘ 51  4 =

10 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๙ 26 2 =

11 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑๐ 35  5 =

12 เฉลย

13 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑ 2  4 = 8

14 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๒ 18 3  6 =

15 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๓ 35 5  7 =

16 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๔ 30 6  5 =

17 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๕ 16 2  8 =

18 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๖ 21  9 = 189

19 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๗ 46 23  2 =

20 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๘ 204 51  4 =

21 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๙ 52 26 2 =

22 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑๐ 175 35  5 =

23


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google