งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โลกและสัณฐานของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โลกและสัณฐานของโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โลกและสัณฐานของโลก

2 รูปร่างของโลก โลกมีรูปร่างเป็นทรงกลมแป้น
ส่วนบนและส่วนล่างค่อนข้างจะแบนเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางในแนวดิ่งจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้สั้นกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวนอนเล็กน้อย ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวนอนที่ อิเควเตอร์ ประมาณ 12,755 กิโลเมตร ระหว่างขั้วโลกเหนือไปยังขั้วโลกใต้ประมาณ 12,711 กิโลเมตร

3 รูปร่างของโลก ความยาวของเส้นรอบวงประมาณ 40,250 กิโลเมตร
แกนของโลกเอียงเป็นมุม 23.5 องศา โลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 24 ชั่วโมงหรือหนึ่งวัน หมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา วันหรือหนึ่งปี

4 รูปร่างของโลก

5 การหมุนรอบตัวเองของโลก
โลกหมุนรอบแกนของโลกจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก นั่นคือ หมุนทวนเข็มนาฬิกา การหมุนรอบตัวเองของโลกก่อให้เกิดกลางวันและกลางคืน แล้วยังก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ อีก

6

7 การหมุนรอบตัวเองของโลก
จากการหมุนของโลกในทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ทำให้ดวงอาทิตย์และดวงดาวอื่นๆ บนท้องฟ้าปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกเสมอ ทำให้เกิดการไหลของกระแสน้ำในทะเลและมหาสมุทร ตลอดจนเกิดลมพัดขึ้น ทำให้ระดับน้ำทะเลและมหาสมุทรมีการเปลี่ยน แปลง

8 การหมุนรอบตัวเองของโลก
บริเวณเส้นศูนย์สูตร ความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกเท่ากับ 1,700 กิโลเมตร/ชั่วโมง ส่วนบริเวณละติจูดที่ 60 องศา ความเร็วของการหมุนรอบตัวเองของโลกจะมีค่าประมาณ 850 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือประมาณครึ่งหนึ่งของความเร็วที่ศูนย์สูตร บริเวณขั้วโลกความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกมีค่าเป็นศูนย์

9 การหมุนรอบตัวเองของโลก
ผลจากการที่อัตราความเร็วของการหมุนรอบตัวเองของโลกต่างกัน จะมีผลตามมาที่สำคัญ คือ แรงเหวี่ยงของโลกมีผลต่อน้ำหนักของวัตถุ เพราะเป็นแรงหนีศูนย์กลาง และมีผลต่อทิศทางของลมและกระแสน้ำ โดยทิศทางของลมและกระแสน้ำบริเวณขั้วโลกเหนือจะเบนไปทางขวามือ ส่วนซีกโลกใต้จะเบนไปทางซ้ายมือ เพราะโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก

10

11 การหมุนรอบตัวเองของโลก
ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมแวนการ์ดซึ่งส่งออกสู่ อวกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2501 ทำให้ทราบสัณฐานที่แท้จริงของโลกแตกต่างจากทรงกลมแป้นเล็กน้อย โดยที่ระดับน้ำทะเลบริเวณขั้วโลกเหนือจะสูงกว่าธรรมดา 15 เมตร และ ที่บริเวณขั้วโลกใต้ระดับน้ำต่ำกว่าธรรมดา 15 เมตร

12 การหมุนรอบตัวเองของโลก
ส่วนบริเวณนอกขั้วโลกระดับน้ำทะเลทางซีกโลกที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรจะต่ำกว่าธรรมดา 7.5 เมตร และทางซีกโลกที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรจะสูงกว่าธรรมดา 7.5 เมตร ผลรวมทั้งหมดนี้ทำให้โลกมีสัณฐานคล้ายผลไม้

13 เอกสารอ้างอิง แสงอรุณ ธาตุเสถียร. โลกศาสตร์ (Earth Science). สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต.


ดาวน์โหลด ppt โลกและสัณฐานของโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google