งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางเชาวลี สมบูรณ์ดำรงกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางเชาวลี สมบูรณ์ดำรงกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางเชาวลี สมบูรณ์ดำรงกุล
เรื่อง ระบบ Internet นางเชาวลี สมบูรณ์ดำรงกุล

2 ความเป็นมา เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Computer System) ที่ใหญ่ที่สุด เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากมายในโลกเข้าด้วยกัน เช่นเครือข่ายแลน เครือข่ายของเครื่องมินิหรือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ แต่ละเครือข่ายจะต้องมีเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่เรียกว่า โฮสต์ (Host) คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับผู้ใช้บริการ

3 ความเป็นมา อินเตอร์เน็ตเกิดจากความร่วมมือของกระทรวงกลาโหมอเมริกัน(DOD หรือ US Department Of Defense) และองค์การป้องกันประเทศอเมริกา(ARPA หรือ Armed-Forces Research Project Agency) ก่อตั้งโครงการ ARPANET เพื่อทดลองระบบเครือข่ายของหน่วยงานทางทหาร เป็นการกระจายการเก็บข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เพื่อป้องกันการทำลายข้อมูลจากข้าศึก มีการเชื่อมโยงศูนย์คอมพิวเตอร์จากที่ต่างๆเข้าด้วยกัน ให้สามารถทำงานแทนกันได้

4 การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
เริ่มเชื่อมต่อครั้งแรกในปี 2532 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จุดประสงค์เพื่อใช้รับส่งอิเล็กทรอนิกส์เมลล์กับประเทศออสเตรเลียศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(NECTEC) จัดทำโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัยขึ้น เส้นทางการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตในไทยเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่อเมริกามี 3 เส้นทาง NECTEC, จุฬาลงกรณ์ และ KSC

5 วิธีการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
การเชื่อมโยงโดยตรงด้วยเกตเวย์เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เข้ากับ Backbone ของอินเตอร์เน็ต โดยผ่าน เกตเวย์(Gateway) หรือ IP Routerสายสื่อสารความเร็วสูงมาก มักใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงมาก การเชื่อมโยงต่อผ่าน Internet Service Providers (ISP) เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ เข้าสู่อินเตอร์เน็ต โดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการจัดสรรการเชื่อมโยง

6 โปรโตคอล(Protocol) คืออะไร
เป็นกลุ่มของกฏหรือกติกาที่มีการบัญญัติขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างตัวส่งและตัวรับ เพื่อให้ตัวส่งและตัวรับใช้กติกานี้ ร่วมกัน ทำให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างถูกต้องและมีระเบียบ ตัวอย่างของโปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) FTP (File Transfer Protocol) HTTP (Hyptertext Trasfer Protocol)

7 ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
รับส่งจดหมาย ( ) - ใช้โปรแกรมยูโดร่า, เอ้าท์ลุค เป็นต้น ค้นหาข้อมูลและภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว - ใช้โปรแกรมเนทสเคป, เอ็กซ์โพรเลอร์ ดาวน์โหลดโปรแกรม ไดร์ซเวอร์ และอื่น ๆ ขายสินค้า โฆษณาหรือสั่งซื้อสินค้า เล่มเกมส์ผ่านอินเตอร์เน็ต พูดคุยผ่านอินเตอร์เน็ตแทนโทรศัพท์ - ใช้โปรแกรมเน็ตทูโฟน รับส่งแฟ็กซ์ ดูหนัง ฟังเพลง และอื่น ๆ อีกมากมาย

8 ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
World Wide Web (WWW) คืออะไร เกิดขึ้นในปี 1989 โดย Tim Berners-Lee แห่งห้องปฏิบัติการ CERN เป็นบริการหนึ่งที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ต ทำให้การใช้งานอินเตอร์ง่ายขึ้น ผู้ใช้ไม่ต้องจดจำคำสั่งของยูนิกซ์อีกต่อไป เป็นการแสดงเอกสารที่อยู่ในรูปของสื่อผสม(Multimedia) ที่เรียกว่าเว็บเพจ(Web Page) ที่ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ และไฮเปอร์เท็กซ์(Hypertext) ส่วนประกอบของ WWW แหล่งข้อมูลหรือเว็บไซต์(Web Site) โปรแกรมเว็บบราวเซอร์(Web Browser) เว็บไซต์หรือเว็บเซิรฟ์เวอร์ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นแหล่งเก็บ เว็บเพจ เว็บบราวเซอร์ หรือเว็บไคลเอ็นต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเข้าสู่ WWW เพื่อเปิดดูเว็บเพจในเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt นางเชาวลี สมบูรณ์ดำรงกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google