งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศของ กลุ่มอาชีพ 2. ธุรกิจในแต่ละด้าน ของกลุ่มอาชีพ ธุรกิจของกลุ่มอาชีพ  ประเภทของธุรกิจ  ธุรกิจสามารถแบ่ง ออกเป็น 7 ประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศของ กลุ่มอาชีพ 2. ธุรกิจในแต่ละด้าน ของกลุ่มอาชีพ ธุรกิจของกลุ่มอาชีพ  ประเภทของธุรกิจ  ธุรกิจสามารถแบ่ง ออกเป็น 7 ประเภท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศของ กลุ่มอาชีพ 2. ธุรกิจในแต่ละด้าน ของกลุ่มอาชีพ ธุรกิจของกลุ่มอาชีพ  ประเภทของธุรกิจ  ธุรกิจสามารถแบ่ง ออกเป็น 7 ประเภท

2  ธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มอาหารแปรรูป มี 22 กลุ่ม กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย มี 17 กลุ่ม กลุ่มของใช้กลุ่มเพาะปลูกมี 18 กลุ่ม / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก / เครื่องประดับ มี 13 กลุ่ม กลุ่มเลี้ยงสัตว์ มี 35 กลุ่ม กลุ่มบริหาร มี 20 กลุ่ม กลุ่มปัจจัยการผลิต มี 6 กลุ่ม สารสนเทศของ กลุ่มอาชีพ ธุรกิจในแต่ละด้านของ กลุ่มอาชีพ กลุ่มเพาะปลูกมี 18 กลุ่ม

3 สารสนเทศของ กลุ่มอาชีพ ธุรกิจในแต่ละด้าน ของกลุ่มอาชีพ. การผลิตสินค้าในกลุ่มอาชีพ  รูปแบบการผลิตสินค้า มีดังนี้  การผลิตอย่างต่อเนื่อง  การผลิตตามคำสั่งซื้อ  สถานที่ผลิต  ผลิตที่บ้านขงสมาชิก  ผลิตที่กลุ่มสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศของ กลุ่มอาชีพ 2. ธุรกิจในแต่ละด้าน ของกลุ่มอาชีพ ธุรกิจของกลุ่มอาชีพ  ประเภทของธุรกิจ  ธุรกิจสามารถแบ่ง ออกเป็น 7 ประเภท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google