งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการจัดสวนและตกแต่งภายในบ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการจัดสวนและตกแต่งภายในบ้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการจัดสวนและตกแต่งภายในบ้าน
ผู้จัดทำ นายกิตติพงศ์ ทีภูเวียง เลขที่ 1 นางสาวณัฐชยา กุลทนาวงษ์ เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

2 จุดประสงค์ในการทำ เพื่อใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงาน
เพื่อหารายได้ในหลาย ๆ ทาง เพื่อออกแบบสวนและตกแต่งบ้านตามความต้องการ ของผู้รับบริการ เพื่อเป็นแบบให้แก่บริษัทรับจัดงาน

3 อุปกรณ์ ดินสอ กระดาษ แผ่นดิสก์หรือแฟรชไดร์ฟ เครื่องพิมพ์ กล้องถ่ายรูป
เครื่องคอมพิวเตอร์

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน ไปสถานที่เจ้าของงานต้องการให้ออกแบบ
วัดขนาดพื้นที่และตีราคาการออกแบบ ถ่ายรูปเก็บรายละเอียดแต่ละมุมของสถานที่ ออกแบบโดยใช้โปรแกม Garden Planner และ Sweet Home 3D เซฟงานลงแฟรชไดร์ฟหรือแผ่นดิสก์หรือปริ้นออกมา นำเสนอให้เจ้าของงานดู

5 อัตราค่าบริการ ตารางเมตรละ 500 บาท ความเร่งด่วนของงาน
1-3 วัน เพิ่ม 3000 3 วันขึ้นไป ราคาปกติ

6 โปรแกมที่ใช้ออกแบบ Garden Planner

7 ตัวอย่างงานจากโปรแกรม Garden Planner

8 โปรแกมที่ใช้ออกแบบ Sweet Home 3D

9 ตัวอย่างงานจากโปรแกรม Sweet Home 3D


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการจัดสวนและตกแต่งภายในบ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google