งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ จังหวัดยโสธร ให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดทำแผนการเงินการคลังผ่าน website ระบบการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง การติดตามการดำเนินงานตามแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ จังหวัดยโสธร ให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดทำแผนการเงินการคลังผ่าน website ระบบการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง การติดตามการดำเนินงานตามแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มีคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ จังหวัดยโสธร ให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดทำแผนการเงินการคลังผ่าน website ระบบการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง การติดตามการดำเนินงานตามแผน การเงินการคลัง และการเฝ้าระวังการเงินการคลังหน่วยบริการ ประชุมเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการ เพื่อติดตามสถานการณ์ การเงินการคลัง และพิจารณาการบริหารจัดการงบประมาณ ภายในเครือข่าย

3 รายรับรายจ่ายเงินบำรุงคงเหลือ หน่วยบริการต.ค.57-ม.ค.58 (บาท) โคกยาว 779,525.00429,014.80403,284.94 ดู่ลาด 220,290.00253,437.24247,888.19 สีสุก 135,401.00174,706.00162,955.19 ดงมะไฟ 320,819.31379,385.5118,705.73 คำครตา 266,577.00178,574.64197,616.58 ไผ่ 263,744.00409,639.00203,803.13 โคกกลาง 183,946.00239,488.141,547.80 นาเวียง 316,350.00370,382.69120,929.00 หนองแวง 156,628.00232,126.1448,811.43

4 - หน่วยบริการทุกแห่ง มีการจัดทำแผนการเงินการคลัง - หน่วยบริการทุกแห่ง มีการจัดทำแผนการเงินการคลัง - การบันทึกข้อมูลผ่าน Website ถูกต้อง ครบถ้วน - การบันทึกข้อมูลผ่าน Website ถูกต้อง ครบถ้วน - หน่วยบริการทุกแห่ง มีการจัดทำแผนการเงินการคลัง - หน่วยบริการทุกแห่ง มีการจัดทำแผนการเงินการคลัง - การบันทึกข้อมูลผ่าน Website ถูกต้อง ครบถ้วน - การบันทึกข้อมูลผ่าน Website ถูกต้อง ครบถ้วน

5

6

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt มีคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ จังหวัดยโสธร ให้หน่วยบริการทุกแห่ง จัดทำแผนการเงินการคลังผ่าน website ระบบการเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง การติดตามการดำเนินงานตามแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google