งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบสมรรถภาพทางกาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จำนวน 32๒ นาย จาก ๑๐ หน่วยงาน (ภ.5, ภ.6, บช.ก., สตม., บก.ตชด.ภาค 3, ศชต, ภ.3, ภ.๗, ภ.8, ภ.9)

2 ท่าทดสอบ ลุก นั่ง ดันพื้น วิ่ง 2.4 กม./เดินเร็ว 3.2 กม

3 การปฏิบัติ การแบ่งกลุ่ม กลุ่ม ภ.5 (ภ.5+สตม.+ ศชต.) 162 นาย กลุ่ม ภ.6 (ภ.6+หน่วย อื่นๆ) 159 นาย

4 การปฏิบัติ ก่อนถึงสนาม ตรวจร่างกาย ลงทะเบียน แจกป้ายหมายเลขติด หน้าอกเสื้อ สำรวจแยกกลุ่ม วิ่ง/ เดินเร็ว

5 การปฏิบัติ เมื่อถึงสนามทดสอบ
- กลุ่มเดินเร็ว (ทั้ง กลุ่ม ภ.5/กลุ่ม ภ.6) เข้าทดสอบด้วยการเดินเร็วก่อน แล้วจึงเข้าทดสอบดันพื้น/ลุกนั่ง - กลุ่มวิ่ง แยกกลุ่ม เข้าทดสอบดัน พื้น/ลุกนั่ง (กลุ่ม ภ.5 เข้าจุด 1, กลุ่ม ภ.6 เข้าจุด 2) แล้วจึงทดสอบ วิ่งรวมกัน (ชุดละประมาณ 100 คน)

6 เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต เชียงใหม่ ร่วมกับ บก.สส.ภ.5 รวม 70 คน ดันพื้น/ลุกนั่ง 20 คน วิ่ง 30 คน เดินเร็ว 20 คน

7 ขอความร่วมมือผู้เข้ารับการทดสอบ
ติดหมายเลขประจำตัวก่อนเดินทางไป สนามทดสอบ นำเอกสาร ทส.2/ทส.6 แสดงต่อ กรรมการควบคุมการทดสอบ ตรงต่อเวลา

8 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google