งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COST CONTROL 1 ขั้น Prelim 2 ขั้น Final Prelim

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COST CONTROL 1 ขั้น Prelim 2 ขั้น Final Prelim"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COST CONTROL 1 ขั้น Prelim 2 ขั้น Final Prelim
Control ด้วยการทำ Program การออกแบบ โดยกำหนดราคาด้วย ราคาต่อตารางเมตร เพื่อกำหนดพื้นที่ใช้สอย ด้วยวิธี Rough Estimated เผื่อ Contingency 10-15% 2 ขั้น Final Prelim Control ด้วย Parameter จากแบบ Prelim (แยกรายละเอียดงาน และ Check back กับโปรแกรมด้วย เพื่อให้ ครบ ตาม Requirement) หากราคาเกินกำหนดให้ปรับเรื่องขนาดพื้นที่ใน Program ให้สอดคล้องกับราคาที่กำหนด

2 (ใช้การ Control ด้วยวิธีการคุมสัดส่วน % ของงาน )
COST CONTROL 3 ช่วงทำแบบขออนุญาติ ให้ทำการกำหนดวัสดุหลักที่จะใช้ และเริ่ม แยกงาน ออกเป็นส่วน Control ในแต่ละส่วนให้อยู่ในงบประมาณใน ช่วงนี้ให้กำหนดทางเลือกของวัสดุไว้ด้วยในกรณี ที่ราคากลางที่คิดใน ข่วงต่อไปเกิน 4 ขั้น Final (แบบก่อสร้าง) Control ด้วย การแยกราคาจริง แล้วตรวจสอบ งานต่างๆ (รวมทั้งงานระบบ) โดยใช้วิธีสัดส่วน เปรียบเทียบกับสัดส่วน ที่ควรจะเป็น (ใช้การ Control ด้วยวิธีการคุมสัดส่วน % ของงาน )

3 COST CONTROL 4 ขั้น Final (แบบก่อสร้าง) ต่อ
หากราคาเกิน ให้กลับไป ตรวจสอบ วัสดุ ที่ใช้ อาจจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุ Spec. ที่สำรองไว้ หากเปลี่ยนแล้วราคายังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้ ปรับงาน ตกแต่ง ที่ราคาสูงเป็นรายการแรก แล้วทำซ้ำในรายการต่างๆ จนได้ราคาที่ต้องการ (ขั้นตอนนี้ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบและรับรู้ทุกครั้งเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด หาก ราคาเกินเล็กน้อย 5-10 % ไม่ต้องปรับแบบ หรือ Spec. เพราะสามารถต่อรอง ให้อยู่ในงบประมาณได้ในขั้นตอนประมูล)


ดาวน์โหลด ppt COST CONTROL 1 ขั้น Prelim 2 ขั้น Final Prelim

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google