งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุลที่อยู่ วัน เดือน ปี เกิด จบจาก โรงเรียน เข้าศึกษา ต่อที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล บิดา มารดา สิ่งที่ชื่นชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ คติประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุลที่อยู่ วัน เดือน ปี เกิด จบจาก โรงเรียน เข้าศึกษา ต่อที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล บิดา มารดา สิ่งที่ชื่นชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ คติประจำใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ - สกุลที่อยู่ วัน เดือน ปี เกิด จบจาก โรงเรียน เข้าศึกษา ต่อที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล บิดา มารดา สิ่งที่ชื่นชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ คติประจำใจ

2 ชื่อ - สกุล ด. ช. ระพีพัฒน์ เตจ๊ะพิงค์ ชื่อเล่น คีน กลับหน้า หลัก

3 ที่อยู่ 180/1 ต. ทาสบเส้า อ. แม่ทา ลำพูน 51140 กลับหน้า หลัก

4 วัน เดือน ปีเกิด เกิดวัน พุธ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ. ศ. 2544 กลับหน้า หลัก

5 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนโรงเรียน จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จาก โรงเรียนบ้านร้องเรือ ต. ทาสบเส้า อ. แม่ ทา จ. ลำพูน 51140 กลับหน้า หลัก

6 เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน จักร คำคณาทร จังหวัดลำพูน กลับหน้า หลัก

7 ชื่อ - สกุล บิดา มารดา ชื่อบิดา นาย นิคม เตจ๊ะ พิงค์ ชื่อมารดา นาง สายพิณ เตจ๊ะพิงค์ กลับหน้า หลัก

8 สิ่งที่ชื่นชอบ ชอบเล่นดนตรี กับ กีฬา ดนตรี ชอบเล่นประเภท กลอง กีฬา ชอบเล่นปิงปอง กลับหน้า หลัก

9 สิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบคือ สัตว์บางชนิด เช่น จิ้งจก งู เป็นต้น และไม่ชอบ เล่นกีฬา บาสเก็ตบอล กลับหน้า หลัก

10 คติประจำใจ คติประจำใจคือ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น กลับหน้า หลัก


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุลที่อยู่ วัน เดือน ปี เกิด จบจาก โรงเรียน เข้าศึกษา ต่อที่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล บิดา มารดา สิ่งที่ชื่นชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ คติประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google