งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษากับเหตุผล ๑. เหตุ = สาเหตุ ข้อสนับสนุน เหตุผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษากับเหตุผล ๑. เหตุ = สาเหตุ ข้อสนับสนุน เหตุผล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษากับเหตุผล ๑. เหตุ = สาเหตุ ข้อสนับสนุน เหตุผล
โครงสร้างของเหตุผล ๑. เหตุ = สาเหตุ ข้อสนับสนุน เหตุผล ๒. ผล = ผลลัพธ์ ข้อสรุป

2 การวางโครงสร้างของเหตุผล
แบบที่ ๑ เหตุมาก่อนผล สังเกตจากคำเชื่อม “ ดังนั้น , ก็เลย , จึง , เพราะฉะนั้น” แบบที่ ๒ ผลมาก่อนเหตุ สังเกตจากคำเชื่อม “ เพราะ , เนื่องจาก . ด้วย , เช่น”

3 วิธีการให้เหตุผล ๑. นิรนัย = แบบที่ผลลัพธ์ “แน่นอน” มันจะเป็นเรื่องจริงหรือสัจธรรม เช่น คนเราเกิดมาต้องตาย ๒. อุปนัย = แบบที่ผลลัพธ์ “ไม่เห็นจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเลย” ( ยังไม่แน่) เช่น รุ่นพี่เราเอนติดกันเยอะมาก รุ่นเราคงจะเป็นอย่างนั้น


ดาวน์โหลด ppt ภาษากับเหตุผล ๑. เหตุ = สาเหตุ ข้อสนับสนุน เหตุผล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google