งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประปา โรงเรียนต้นตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประปา โรงเรียนต้นตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประปา โรงเรียนต้นตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

2 รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 13,111,000 บาท เริ่มก่อสร้าง 2 กรกฎาคม 2556 เสร็จ 30 กันยายน 2556 อุปสรรคในการ ดำเนินงาน คือ เหตุการณ์ความไม่ สงบในพื้นที่ทำให้ไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ เต็มประสิทธิภาพ

3 ลักษณะโครงการ 1. กิจกรรมโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 แห่ง 2. กิจกรรมถังเก็บน้ำรูปสี่เหลี่ยมขนาด 9.00x10.00x3.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 3. กิจกรรมถังเก็บน้ำรูปสี่เหลี่ยมขนาด 6.00x6.00x3.00 ม. จำนวน 1 แห่ง 4. กิจกรรมท่อส่งน้ำจำนวน 1 สาย 5. กิจกรรมอาคาร Booster Pump จำนวน 1 แห่ง 6. กิจกรรมเครื่องสูบน้ำและเครื่องกรองน้ำ จำนวน 16 ชุด 7. กิจกรรมปรับปรุงถังเก็บน้ำเดิม จำนวน 1 แห่ง

4 ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง ( รูปก่อน ดำเนินการ )

5 กิจกรรมโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 แห่ง

6 กิจกรรมถังเก็บน้ำรูปสี่เหลี่ยมขนาด 9.00x10.00x3.00 ม. จำนวน 1 แห่ง

7 กิจกรรมถังเก็บน้ำรูปสี่เหลี่ยมขนาด 6.00x6.00x3.00 ม. จำนวน 1 แห่ง

8 กิจกรรมท่อส่งน้ำ จำนวน 1 สาย

9 กิจกรรมเครื่องสูบน้ำและเครื่องกรองน้ำ จำนวน 16 ชุด

10 กิจกรรมปรับปรุงถังเก็บน้ำเดิม จำนวน 1 แห่ง

11 กิจกรรมอาคาร Booster Pump จำนวน 3 แห่ง

12 ผังโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt ระบบประปา โรงเรียนต้นตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 7 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google