งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทวิทยุโทรทัศน์เป็นการเขียนเพื่อชมและ ฟัง ผู้เขียนบทรายการข่าวทั่วไปต้องยึด แนวทางที่ทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจ ได้ง่ายและไม่สับสนและใช้โครงสร้างการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทวิทยุโทรทัศน์เป็นการเขียนเพื่อชมและ ฟัง ผู้เขียนบทรายการข่าวทั่วไปต้องยึด แนวทางที่ทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจ ได้ง่ายและไม่สับสนและใช้โครงสร้างการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทวิทยุโทรทัศน์เป็นการเขียนเพื่อชมและ ฟัง ผู้เขียนบทรายการข่าวทั่วไปต้องยึด แนวทางที่ทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจ ได้ง่ายและไม่สับสนและใช้โครงสร้างการ เขียนข่าวแบบพีระมิดหัวกลับ

3 1. หัวข่าว (headline) และ ความนำ (lead) 2. เนื้อข่าว (body)

4 หัวข่าว (headline) และความนำ (lead) การกระตุ้นความสนใจของผู้รับสาร การให้ข้อมูลบางส่วนเพื่อให้ติดตาม รายละเอียดในเนื้อข่าวต่อไป

5 ข่าว : ประเภทข่าว : ผู้สื่อข่าว : ช่างภาพ : Producer : วันที่ : ความยาว : นาที ภาพเสียง ผู้ประกาศ CG 1. นาย xxx 2. นาย xxx

6 5W 1H การเขียนข่าวโดยเรียงลำดับเรื่องตามความสำคัญ โดยนำข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดมา เสนอเป็นอันดับแรก เรียกว่าส่วนความนำ (lead) ซึ่งจะให้ข้อมูลสรุปว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม อย่างไร ( who, what, where, when, why, how ) จากนั้นจึงค่อยนำเสนอรายละเอียดตามลำดับ ความสำคัญมากสู่น้อย

7 หลักการเขียนข่าววิทยุโทรทัศน์ การเขียนข่าวในลักษณะพีระมิดหัวกลับ ความนำ ย่อหน้าแรก สรุปสาระสำคัญ ของข่าว ย่อหน้าต่อ ๆ มา อธิบายความ เดิมของข่าว หรือลักษณะของบุคคลในข่าว รายละเอียดของข่าว เรียงลำดับจากข้อมูลที่มี ความสำคัญและน่าสนใจมาก ที่สุดไปจนถึงย่อหน้าสุดท้ายที่ มีความสำคัญน้อยที่สุด เนื้อข่าว สำคัญ มาก สำคัญ น้อย


ดาวน์โหลด ppt บทวิทยุโทรทัศน์เป็นการเขียนเพื่อชมและ ฟัง ผู้เขียนบทรายการข่าวทั่วไปต้องยึด แนวทางที่ทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจ ได้ง่ายและไม่สับสนและใช้โครงสร้างการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google