งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. ปิยะสิทธิ์ วานุกูล ชั้น ม. 2/12 เลขที่ 9.  ด. ช. ปิยะสิทธิ์ วานุกูล  วันเกิด : 25 พฤศจิกายน 2543  ที่อยู่ : 930 ม. 3 ถ. สายเอเชีย ต. ควนลัง อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. ปิยะสิทธิ์ วานุกูล ชั้น ม. 2/12 เลขที่ 9.  ด. ช. ปิยะสิทธิ์ วานุกูล  วันเกิด : 25 พฤศจิกายน 2543  ที่อยู่ : 930 ม. 3 ถ. สายเอเชีย ต. ควนลัง อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ช. ปิยะสิทธิ์ วานุกูล ชั้น ม. 2/12 เลขที่ 9

2  ด. ช. ปิยะสิทธิ์ วานุกูล  วันเกิด : 25 พฤศจิกายน 2543  ที่อยู่ : 930 ม. 3 ถ. สายเอเชีย ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110  เบอร์โทรศัพท์ : 081 609 204 2  อีเมล์ : aibosszaz@gmail.comaibosszaz@gmail.com  Facebook: www.facebook.com/thaipiyasito nly www.facebook.com/thaipiyasito nly  Line: -

3 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์ ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1-3 โรงเรียนวัดควนลัง มิตรภาพที่ ๑๑ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพ ที่ ๑๑

4 คติประจำใจ ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า  งานอดิเรก วาดภาพ เขียนนิยาย อ่านหนังสือ ใช้คอมพิวเตอร์  ความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี - ด้านกีฬา - ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน ได้

5 Who? Sorry, I couldn’t hear you, idiot!


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. ปิยะสิทธิ์ วานุกูล ชั้น ม. 2/12 เลขที่ 9.  ด. ช. ปิยะสิทธิ์ วานุกูล  วันเกิด : 25 พฤศจิกายน 2543  ที่อยู่ : 930 ม. 3 ถ. สายเอเชีย ต. ควนลัง อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google