งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาในอาเซียน คำทักทาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาในอาเซียน คำทักทาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาในอาเซียน คำทักทาย

2 คำกล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน)
ประเทศ คำกล่าวทักทาย บรูไน ซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซีย ซาลามัต เซียง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กูมุสตา สิงคโปร์ หนีห่าว

3 คำกล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน)
ประเทศ คำกล่าวทักทาย ไทย สวัสดี กัมพูชา ซัวสเด ลาว สะบายดี พม่า มิงกาลาบา เวียดนาม ซินจ่าว

4 การทักทาย ไทยและลาว ใช้การไหว้ กัมพูชา จะคล้ายกับการไหว้ แต่จะโค้งศีรษะลงเพียงเล็กน้อย เอามือไว้ระดับหน้าอก เวียดนาม จับมือ 2 ข้าง และ เด็กๆชาวเวียดนามจะกอดอกพร้อมกับโค้งตัวลงคำนับผู้ใหญ่ พม่าและอินโดนีเซีย จับมือ สิงคโปร์ จับมือกันเบาๆ ฟิลิปปินส์ จับมือหรือโค้งคำนับ บรูไนและมาเลเซีย ผู้ชายจับมือกับผู้ชาย และผู้หญิงจับมือกับผู้หญิง

5 ภาษาไทยเป็นภาษาที่ประเทศคิดค้นเอง
การเปรียบเทียบ ภาษาไทยเป็นภาษาที่ประเทศคิดค้นเอง แต่เพื่อน ในอาเซียนต่างมีภาษาหรือคำทักทายที่ใกล้เคียงกัน เพราะเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสหรืออังกฤษ

6 ข้อแก้ไข เตรียมส่งออกครูภาษาไทยสำหรับสอนชาวต่างชาติ
ส่งออกสินค้าบันเทิง พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษใช้ทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันใช้แรงงานไทยรัฐบาล วางยุทธศาสตร์การตลาด

7 สมาชิก น.ส.ยลธิดา ชัยลี เลขที่ 25 น.ส.ธนาภรณ์ รอดฉ่ำ เลขที่ 38 น.ส.กัญจนพร หนองฝาด เลขที่ 40 น.ส.สุทธิดา ผดาวัลย์ เลขที่ 43 น.ส.อินทิรา สรศักดิ์ เลขที่ 45 น.ส.ธนาภรณ์ ต๊ะคิงษา เลขที่ 48 น.ส.กัญญารัตน์ สังข์ท้วม เลขที่ 49 น.ส.นาตาชา พรมเพ็ชร เลขที่ 54 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1


ดาวน์โหลด ppt ภาษาในอาเซียน คำทักทาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google