งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) กราฟและ การนำไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) กราฟและ การนำไปใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) กราฟและ การนำไปใช้

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล อ่านและแปล ความหมาย กราฟที่ กำหนดให้ได้

3 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การนำกราฟมาใช้แสดง ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณสองกลุ่ม

4 วันที่ 510 20 ปริมาณน้ำฝน ( ม. ม.). 40 60......... 1. วันที่ 2 วัดปริมาณน้ำฝนได้ 35 ม. ม.

5 วันที่ 5 10 20 ปริมาณน้ำฝน ( ม. ม.). 40 60......... ฝนตกมากสุด วัดได้เท่าไร วันที่ 8 70 ม. ม.

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล วันที่ 5 10 20 ปริมาณน้ำฝน ( ม. ม.). 40 60......... ฝนตกมากสุด และน้อยสุด ต่างกัน 70= 45 ม. ม.- 25

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล วันที่ 5 10 20 ปริมาณน้ำฝน ( ม. ม.). 40 60......... ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของทั้ง 10 วัน (25 49 ม. ม. ÷ 10 +35+40+55+60+50+45+70+68+42)

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล วันที่ 510 20 ปริมาณน้ำฝน ( ม. ม.). 40 60......... ฝนตกมากสุด ได้มากกว่าน้ำฝนเฉลี่ย 70 - 49= 21 ม. ม.

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เวลา ( ช. ม.) ระยะทาง ( ก. ม.) 100 400 0246810 200 300 500 2 ช. ม. รถคันใดวิ่งได้ทางมากกว่า คั น ที่ 1 คั น ที่ 2 คันที่ 1 100 ก. ม. มากกว่าเท่าไร

10 เวลา ( ช. ม.) ระยะทาง ( ก. ม.) 100 400 0246810 200 300 500 เร็วของรถแต่ละคันใน 3 ช. ม. แรก คันที่ 1 คันที่ 2 100 ก. ม. ต่อ 1 ช. ม. 50 ก. ม. ต่อ 1 ช. ม.

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เวลา ( ช. ม.) ระยะทาง ( ก. ม.) 100 400 0246810 200 300 500 3. คันใดอัตราเร็วคงที่ อัตราเร็วเท่าใด คันที่ 1 คันที่ 2 คันที่ 2 50 ก. ม. ต่อ 1 ช. ม.

12 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เวลา ( ช. ม.) ระยะทาง ( ก. ม.) 100 400 0246810 200 300 500 4. อธิบายการเดินทาง ของรถคันที่ 1 คันที่ 1 คันที่ 2 100 ก. ม. ต่อ 1 ช. ม. หยุดพัก 1 ช. ม.

13 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เวลา ( ช. ม.) ระยะทาง ( ก. ม.) 100 400 0246 8 10 200 300 500 5. คันใดถึงก่อน และถึง ก่อนนานเท่าไร คันที่ 1 คันที่ 2 คันที่ 1 ถึงก่อน 3 ช. ม.

14 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหั ด 3.2 หน้า 131 ข้อ 2 หน้า 133 ข้อ 4 หน้า 134 ข้อ 5,6


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101) กราฟและ การนำไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google