งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเข้า ส่งออกตามโครงการส่งเสริมและ พัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ ธุรกิจชายแดน ครั้งที่ 2 โดย ปาณิดล ชัยปาณี โดย ปาณิดล ชัยปาณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเข้า ส่งออกตามโครงการส่งเสริมและ พัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ ธุรกิจชายแดน ครั้งที่ 2 โดย ปาณิดล ชัยปาณี โดย ปาณิดล ชัยปาณี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเข้า ส่งออกตามโครงการส่งเสริมและ พัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ ธุรกิจชายแดน ครั้งที่ 2 โดย ปาณิดล ชัยปาณี โดย ปาณิดล ชัยปาณี

2 ประมวลภาพ

3

4

5 การสร้างแบรนด์ Brand Building จุดคาดหวัง ลำดับขั้นตอนของการนำเสนอ ความสำคัญของแบรนด์ ความหมายของคำว่า “ แบรนด์ ” Product Brand ส่วนประกอบแบรนด์ พลังของแบรนด์

6 การสร้างแบรนด์ (Brand Building) Building Brand Equities ) การสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ (Building Brand Equities ) การแก้ไขมูลค่าของแบรนด์ที่มีปัญหา (Re- building Brand Equities) การแก้ไขมูลค่าของแบรนด์ที่มีปัญหา (Re- building Brand Equities) ตัวอย่างชั้นยอดของการสื่อสารเพื่อสร้างแบ รนด์ (Great Brand Communications) ตัวอย่างชั้นยอดของการสื่อสารเพื่อสร้างแบ รนด์ (Great Brand Communications)

7 มูลค่าของแบรนด์... คือ อะไร Reputation ชื่อเสียง / การยอมรับ Product ตัวผลิตภัณฑ์ / บริการ Imageภาพลักษณ์ Channelช่องทางการขาย Identity รูปลักษณ์ / เอกลักษณ์ Building Six Brand Equities การเพิ่มพูนมูลค่าแบ รนด์ Customer ฐานลูกค้า / ความจงรักภักดี

8 มูลค่าของแบรนด์... คืออะไร มูลค่าแบรนด์ ทั้ง 6 หมวดหมู่ Product Identity Channel Image Customer Reputation ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่ตอบสนองความ ต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย และการรักษาพันธะสัญญาที่ให้ ไว้ รูปลักษณ์ สีสัน สัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ โลโก้ สโลแกน ที่บ่งบอกความเป็นแบรนด์นั้น ช่องทาง และจุดสัมผัสต่างๆ ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ ภาพลักษณ์ในสายตาของกลุ่มเป้าหมาย และ สาธารณชน ความสัมพันธ์ ต่อลูกค้า และ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ การเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญ และ ชื่อเสียงที่สร้างสมมานานในสายตาของคนใน สังคม

9 กลยุทธ์การบริหารแบรนด์ เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารแบรนด์ เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารแบรนด์ Sales Promotion Packaging & Identity Advertising BRANDCommunications Public Relations Direct Selling Customer Relationship Management One-to-one Marketing


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเข้า ส่งออกตามโครงการส่งเสริมและ พัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ ธุรกิจชายแดน ครั้งที่ 2 โดย ปาณิดล ชัยปาณี โดย ปาณิดล ชัยปาณี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google