งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SOLUTION และ ข้อมูลด้านเทคนิค นำเสนอ มหาวิทยาลัย พายัพ โดย บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SOLUTION และ ข้อมูลด้านเทคนิค นำเสนอ มหาวิทยาลัย พายัพ โดย บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SOLUTION และ ข้อมูลด้านเทคนิค นำเสนอ มหาวิทยาลัย พายัพ โดย บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )

2 ความเป็นมาของ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ เดิมคือ วิทยาลัยพายัพ ตั้งขึ้นโดย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ ไทย เมื่อพ. ศ. 2517 โดยมี วัตถุประสงค์ ที่จะ สนับสนุน นโยบายของ รัฐบาลในการพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าทาง วิชาการ การบริการสังคม และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งวิทยาลัยพายัพ ได้พัฒนาใน ด้านการจัดการศึกษา และด้านต่างๆ อย่าง ต่อเนื่อง จนได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนประเภทจาก " วิทยาลัย " เป็น " มหาวิทยาลัย " ในปี พ. ศ. 2527 นับเป็น มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt SOLUTION และ ข้อมูลด้านเทคนิค นำเสนอ มหาวิทยาลัย พายัพ โดย บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google