งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C1 : 2 sides-skin A1 : Hi-Light Box B1 : Big Box (Top) B2 : Big Box (Middle) C1 : 2 sides-skin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C1 : 2 sides-skin A1 : Hi-Light Box B1 : Big Box (Top) B2 : Big Box (Middle) C1 : 2 sides-skin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 C1 : 2 sides-skin A1 : Hi-Light Box B1 : Big Box (Top) B2 : Big Box (Middle) C1 : 2 sides-skin

2 D1 : Content Box (Top) D2 : Content Box (Mid.)

3 ตำแหน่ ง ขนาดจำนวน โฆษณาที่ รับใน ตำแหน่งนี้ หน้าที่ แสดงผล รายละเอียด เพิ่มเติมของ ตำแหน่งโฆษณา อัตราโฆษณา / เดือน ( บาท ) A1 : Hi- Light Box 550x150 pixels, 40k 2 หน้า Home Page โฆษณาขนาดใหญ่ ตำแหน่งเด่นในหน้า แรก 6,000 B1 : Big Box (Top) 300x250 pixels, 30k 2 แสดงผลทุก หน้าของ เว็บไซต์ โฆษณาขนาดกลาง ตำแหน่งด้านบนของ หน้า 8,000 B2 : Big Box (Mid.) 300x250 pixels, 30k 3 แสดงผลทุก หน้าของ เว็บไซต์ โฆษณาขนาดกลาง ตำแหน่งด้านกลาง ของหน้า 5,000 C1 : Both Sides- Skin 195x500 pixels, 40k ( ขนาด ต่อข้าง : ซ้าย - ขวา ) 3 แสดงผลทุก หน้าของ เว็บไซต์ โฆษณารุ ) แบบ Background ของ เว็บไซต์ – วางใน ตำแหน่งด้านข้างซ้าย และขวาของหน้า เว็บไซต์ ซึ่งจะเลื่อน ขึ้น - ลง ตามการ Scroll 20,000 D1 : Conten t Box (Top) 468x60 pixels, 20k 5 แสดงผลทุก หน้าของหน้า เนื้อหา โฆษณาขนาด มาตรฐาน ด้านบน เนื้อหาของเว็บไซต์ 2,000 D2 : Conten t Box (Mid.) 468x60 pixels, 20k 5 แสดงผลทุก หน้าของหน้า เนื้อหา โฆษณาขนาด มาตรฐาน ด้านกลาง ของหน้าเนื้อหา ก่อน กล่องความคิดเห็น ของเว็บไซต์ 1,500


ดาวน์โหลด ppt C1 : 2 sides-skin A1 : Hi-Light Box B1 : Big Box (Top) B2 : Big Box (Middle) C1 : 2 sides-skin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google