งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ด.ช. ณัฐพงษ์ เรืองกูล ชั้น ม2/2 เลขที่ 9

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ด.ช. ณัฐพงษ์ เรืองกูล ชั้น ม2/2 เลขที่ 9"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ด.ช. ณัฐพงษ์ เรืองกูล ชั้น ม2/2 เลขที่ 9
แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ ด.ช. ณัฐพงษ์ เรืองกูล ชั้น ม2/2 เลขที่ 9

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ ด.ช. ณัฐพงษ์ เรืองกูล วันที่ 27 ตุลาคม 2543
ชื่อ ด.ช. ณัฐพงษ์ เรืองกูล วันที่ 27 ตุลาคม 2543 ที่อยู่ 28 ม.8 ต.โคงม่วง อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา เบอร์โทร อีเมลล์ - Facebook - Line: -

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
โรงเรียนสหศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ
ฝันให้ไกล ไปให้ถึง งานอดิเรก ทำงานบ้าน ดูโทรทัศน์ ความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ไม่มี ด้านกีฬา วอลเลล์บอล ด้านคอมพิวเตอร์ ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ด.ช. ณัฐพงษ์ เรืองกูล ชั้น ม2/2 เลขที่ 9

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google