งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้า 1/6. หน้า 2/6 กำลัง หมายถึง อัตราการทำงาน หรือ สิ่งที่บ่งบอกว่า งานที่ทำในเวลานั้น ๆ มีมาก น้อยเพียงไร การคิดจะคล้ายกับงาน นั่นคือ ถ้า เมื่อไรก็ตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้า 1/6. หน้า 2/6 กำลัง หมายถึง อัตราการทำงาน หรือ สิ่งที่บ่งบอกว่า งานที่ทำในเวลานั้น ๆ มีมาก น้อยเพียงไร การคิดจะคล้ายกับงาน นั่นคือ ถ้า เมื่อไรก็ตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้า 1/6

2 หน้า 2/6 กำลัง หมายถึง อัตราการทำงาน หรือ สิ่งที่บ่งบอกว่า งานที่ทำในเวลานั้น ๆ มีมาก น้อยเพียงไร การคิดจะคล้ายกับงาน นั่นคือ ถ้า เมื่อไรก็ตาม แรงไม่ อยู่ในแนวเดียวกับความเร็ว โดยใช้ P = Fvcos a เมื่อ a คือ มุม ระหว่าง F, v

3 กำลังที่เราหา จะสังเกตได้ คือ ถ้าความเร็วไม่ คงที่เราจะต้องรู ว่า ความเร็วมี การ เปลี่ยนแปลง อย่างไร ถ้าความเร็วคงที่ สามรถแทน ความเร็วด้วย ค่าที่มันคงที่ได้ เลย หน้า 3/6 P = Fv P=mas/t

4 หน้า 4/6 ถ้าต้องการหากำลังจากกราฟ กราฟ Fv หากำลังจากพื้นที่ใต้กราฟ สมการทั้งหมด คือ P=Fv=w/t=Fs/t=mas/t=mgh/t

5 หน้า 5/6

6 หน้า 6/6


ดาวน์โหลด ppt หน้า 1/6. หน้า 2/6 กำลัง หมายถึง อัตราการทำงาน หรือ สิ่งที่บ่งบอกว่า งานที่ทำในเวลานั้น ๆ มีมาก น้อยเพียงไร การคิดจะคล้ายกับงาน นั่นคือ ถ้า เมื่อไรก็ตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google