งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 - 2553
ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา โดย..นายกิตติ ปาประโคน รอง ผอ.สพป.บร. 3

2 ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

3 LAS ป.2 54.25 51.12 50.72 48.26 48.45 48.09 48.35

4 LAS ป.5 46.02 40.57 38.92 36.92 34.26 31.57 30.01 29.49 22.05

5 LAS ม.2 42.17 41.05 38.53 37.99 30.45 31.68 29.37 26.50 21.36 21.22

6 NT ป.3 82.58 82.90 76.62 61.11 56.07 53.32 48.09 48.14 49.38 42.10 52.09 41.04 43.02 33.81 48.63 44.37 44.15 45.59

7 NT ป.6 88.90 86.51 88.39 84.91 79.35 82.58 82.58 84.37 82.48 79.17 79.84 80.93 80.14 79.69 78.55 76.62 77.90 73.28 69.69 66.35 56.07 53.32 48.63 44.31 42.10

8 O-NET ป.6

9 O-NET ม.3

10 ระดับชั้น/อำเภอ ปีการศึกษา 2553
ผลการประเมิน ระดับชั้น/อำเภอ ปีการศึกษา 2553

11

12 ผลการประเมิน ระดับกลุ่มโรงเรียน

13

14

15

16

17

18

19

20 ผลการประเมินระดับอำเภอ
ปีการศึกษา 2553

21 51.59 50.18 50.59 50.49 48.30 47.44 49.96 47.89 49.06 47.17 47.51 47.29 47.99 47.56 46.04 42.84

22 42.26 41.28 40.48 40.82 38.90 39.82 37.79 38.27 33.03 32.26 31.37 31.77 30.27 29.91 29.60 23.77 21.03 21.68 22.48 22.18 21.79 20.73 21.03 20.32

23 27.53 27.56 26.35 26.70 25.92 25.64 25.12 22.07 23.35 23.06 20.90 20.63 20.38 21.36 20.37 22.88 20.98 19.81 18.70 19.32 19.38 21.11 19.39 18.48

24

25

26

27

28 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google