งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด.ช.ซาอิด อินตาฝา ด.ช.ภานุเชษฐ์ กูมุดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด.ช.ซาอิด อินตาฝา ด.ช.ภานุเชษฐ์ กูมุดา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด.ช.ซาอิด อินตาฝา ด.ช.ภานุเชษฐ์ กูมุดา
ธนาคารขยะรีไซเคิล จัดทำโดย ด.ช.ซาอิด อินตาฝา ด.ช.ภานุเชษฐ์ กูมุดา

2 ต่อ จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ประกวดโครงการธนาคารขยะโรงเรียน ปลูกจิตสำนึกของเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน การคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะรวมทั้งการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ โรงเรียนกับชุมชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3 ต่อ คณะกรรมการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำปี 2554 จังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางไปรับฟังการดำเนินงานพร้อมทั้งตรวจประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซ เคิลของโรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม ที่เข้าร่วมประกวดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ในระดับโรงเรียนประถมศึกษา

4 ต่อ และตรวจประเมินธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งร่วมประกวดในระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้คณะกรรมการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลมีกำหนดออกตรวจประเมินโครงการ ระหว่าง

5 ต่อ วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2554 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลที่โดดเด่น ของจังหวัดพิษรุโลกทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เข้าแข่งขันในระดับภาค รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่มีผลงานการพัฒนาและการจัดการสิ่ง แวดล้อมเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด.ช.ซาอิด อินตาฝา ด.ช.ภานุเชษฐ์ กูมุดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google