งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบสมมุติฐาน Hypothesis Testing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบสมมุติฐาน Hypothesis Testing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบสมมุติฐาน Hypothesis Testing

2 ทำไมต้องรู้เรื่องการทดสอบทางสถิติ ?
ตั้งสมมุติฐาน (Hypothesis) เลือกตัวทดสอบสถิติ (test statistics) ทดสอบว่าเป็นเรื่องของการสุ่ม (by chance) หรือไม่ เป็นเครื่องมือทางสถิติ (Statistical Tools) ตัว หนึ่ง ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

3 การทดสอบสมมุติฐาน..ต้องการทดสอบอะไร?
Hypothesis Testing ทดสอบค่าเฉลี่ย กับค่าเฉลี่ยมาตรฐาน หรือที่กำหนด เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม เปรียบเทียบ > 2 กลุ่ม ทดสอบความแปรปรวน กับความแปรปรวนมาตรฐาน หรือที่กำหนด ความแปรปรวน 2 กลุ่ม ทดสอบสัดส่วน ตามอัตราที่กำหนด เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างกลุ่ม

4 ตัวสถิติที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น มีแค่ 4 ตัว
Testing statistics t-TEST F-Test Chi-square TEST Z-TEST

5 การเลือกตัวสถิติ..ขึ้นกับว่าต้องการทดสอบอะไร
Hypothesis Testing ทดสอบค่าเฉลี่ย กับค่าเฉลี่ยมาตรฐาน หรือที่กำหนด Z-test เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม T-test (unknown var) เปรียบเทียบ > 2 กลุ่ม F-test ทดสอบความแปรปรวน กับความแปรปรวนมาตรฐานหรือที่กำหนด Chi-square test ความแปรปรวน 2กลุ่ม F-Test ทดสอบสัดส่วน ตามอัตราที่กำหนด เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างกลุ่ม

6 สรุปตัวสถิติ กับ การใช้ทดสอบสมมุติฐาน
Testing statistics t-TEST F-Test Chi-square TEST Z-TEST เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม กับค่าเฉลี่ยมาตรฐาน หรือที่กำหนด เปรียบเทียบ > 2 กลุ่ม ความแปรปรวน 2กลุ่ม ตามอัตราที่กำหนด กับความแปรปรวนมาตรฐานหรือที่กำหนด เปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบสมมุติฐาน Hypothesis Testing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google