งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัย (Thesis Project)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัย (Thesis Project)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัย (Thesis Project)
งานวิจัย : การเพิ่มสมรรถนะการทำความเย็นในระบบปรับอากาศแบบ แยกส่วนด้วยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนร่วมกับการสมดุล ความดันสารทำความเย็น (Performance of Cooling Enhancement in Split-typ Air conditioners System by Using Heat Exchanger and The Pressure Balancing Refrigerant ) ผู้วิจัย : นายสุขสันต์ ตรีเหรา สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น จ.อุดรธานี

2 ความสำคัญและปัญหาการวิจัย :
เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวตลอดทั้งปีของประเทศไทยทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่อาศัยตามบ้านพักที่อยู่อาศัย อาคารและสำนักงาน นิยมนำเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศชนิดอัดไอเพื่อความสุขสบายของผู้อยู่อาศัยมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากเครื่องมีขนาดไม่ใหญ่ ติดตั้งง่าย และราคาไม่แพง แต่การใช้กำลังไฟฟ้าในระบบเครื่องปรับอากาศมีการสิ้นเปลืองพลังงานที่ค่อนข้างสูง ซึ่งนับวันการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศมีการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่มีอัตราการใช้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายในการอนุรักษ์พลังงานของรัฐบาล ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาวิธีการเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของระบบให้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้า

3 แนวคิดของการทำวิจัย :
เพิ่มความสามารถการทำความเย็นในช่วงที่ระบบทำงาน โดยการลดอุณหภูมิของสารทำความเย็นเหลวก่อนเข้าท่อคาพิลลารี่ ทำให้สารทำความเย็นเกิดการ SUBCOOLING มากยิ่งขึ้น 2. ลดการใช้พลังงานของคอมเพรสเซอร์ในช่วงที่ระบบเริ่มต้นทำงานโดยการให้ไอสารทำความเย็นท่อทางเข้า และท่อทางออกของคอมเพรสเซอร์มีการสมดุลความดันที่ความดันสูงกว่าระบบปกติ ในช่วงระบบหยุดการทำงาน

4

5 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย :
เพื่อศึกษาทดลองเปรียบเทียบผลของสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทำความเย็น(COP) และผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบบเปิด-ปิด ขนาด 12,301 BTU/h และ ขนาด 24,800 BTU/h ก่อนและหลังการปรับปรุงด้วยการติดตั้ง อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างท่อ Suction กับ Liquid (ช่วงระบบทำงาน) และ อุปกรณ์สมดุลความดันสารทำความเย็นในระบบ (ช่วงระบบเริ่มต้นทำงาน)

6

7 5.322% 6.287%

8 30 % 28.23 %

9 ความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ารวม (kWh/year)
เครื่องปรับอากาศ 12,301 BTU/h 24,800 BTU/h normal 3,067.27 5,129.28 hex 2,772.43 4,751.76 hex and bypass 2,631.72 4,499.04 16.55 % ค่าความประหยัด 14.01 %


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัย (Thesis Project)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google