งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง ค่านิยมที่ดีและเหมาะสม ของเพื่อนสนิท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง ค่านิยมที่ดีและเหมาะสม ของเพื่อนสนิท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง ค่านิยมที่ดีและเหมาะสม ของเพื่อนสนิท เรื่อง ค่านิยมที่ดีและเหมาะสม ของเพื่อนสนิท

3 ครูวิเชียร มีสม ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 2 รู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ชายกับหญิง และการปฏิบัติตน ที่ดีในการคบเพื่อน

4 3 องค์ประกอบอนามัยเจริญพันธุ์ 1. สุขภาพทางเพศ 2. การวางแผนครอบครัว 3. อนามัยแม่และเด็ก 4. โรคเอดส์ 5. โรคติดเชื้อทางเพศ ครูวิเชียร มีสม

5 4 6. ความผิดปกติของระบบ อนามัยเจริญพันธุ์ 7. เพศศึกษา 8. การทำแท้ง 9. อนามัยเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่น 10. ภาวะการณ์มีบุตรยาก 11. วัยหมดประจำเดือน

6 5 เพื่อนที่ดี - ขยันเรียน ขยันทำงาน - มารยาทเรียบร้อย - ซื่อสัตย์ กตัญญู - ไว้ใจได้ มีเมตตา - ไม่นินทาลับหลัง

7 6 การคบเพื่อน 1. กลุ่มเพื่อนที่เรียนหนังสือ 2. กลุ่มเพื่อนที่ไม่ได้เรียน

8 7 การคบเพื่อนต่างเพศ 1. คบกันเป็นบางครั้งบางคราว 2. คบกันเป็นประจำ

9 8 การคบเพื่อนในกลุ่มชอบเที่ยว 1. เที่ยวกลางคืน 2. เที่ยวต่างจังหวัด 3. เที่ยวงานปาร์ตี้

10 9 การคบเพื่อนในกลุ่มติดยาเสพย์ติด 1. บุหรี่ 2. สุรา 3. ยาบ้า

11 10 การกำหนดเป้าหมายของชีวิต การกำหนดเป้าหมายของชีวิต 1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 2. มีความฝัน 2. มีความฝัน 3. มีความขยันหมั่นเพียร 3. มีความขยันหมั่นเพียร

12 ครูวิเชียร มีสม 11 5. มีการพัฒนาตนเอง 5. มีการพัฒนาตนเอง 6. ยึดถือกฏหมายจารีต ประเพณีของสังคม 6. ยึดถือกฏหมายจารีต ประเพณีของสังคม 4. มีคุณธรรม 4. มีคุณธรรม

13 ครูวิเชียร มีสม 1212 ผลกระทบการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร 1. ทำให้เสียการเรียน 2. ทำให้เสียอนาคต 3. เกิดความเสียใจ ผิดหวัง

14 1313 4. มีการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 5. มีการตัดสินใจผิด ฆ่าตัวตาย 6. เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย 7. เสื่อมเสียชื่อเสียง 8. เป็นภาระผู้ปกครอง 9. เศรษฐกิจไม่ดี

15 14 พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 1. แรงผลักดันของฮอร์โมน 2. การรับสิ่งเร้ากระตุ้นของอารมณ์ 3. สถานเริงรมย์ต่างๆ 4. โอกาสที่เอื้ออำนวย

16 ครูวิเชียร มีสม 15 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัจจุบันมีมากขึ้น ในวัยรุ่น เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ - วัยรุ่นไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ - ความผิดปกติของการตั้งครรภ์ - สภาพร่างกายของมารดา - การเตรียมตัว และความรับผิดชอบ

17 16 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ 1. อยู่ในที่ลับตาสองคน 1. อยู่ในที่ลับตาสองคน 2. แต่งกายในชุดที่ไม่เหมาะสม 2. แต่งกายในชุดที่ไม่เหมาะสม 3. ยอมให้เพศตรงข้ามมากอดจูบ ลูบคลำได้ง่าย 3. ยอมให้เพศตรงข้ามมากอดจูบ ลูบคลำได้ง่าย 4. ไว้ใจคนแปลกหน้าที่มาตีสนิท 4. ไว้ใจคนแปลกหน้าที่มาตีสนิท ครูวิเชียร มีสม

18 17 5. ดื่มสุรา หรือขาดสติในการ ยับยั้งชั่งใจ 5. ดื่มสุรา หรือขาดสติในการ ยับยั้งชั่งใจ 6. ปล่อยกายปล่อยใจไปตาม แรงปรารถนาของอารมณ์ 6. ปล่อยกายปล่อยใจไปตาม แรงปรารถนาของอารมณ์ 7. ดูสื่อที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ เช่นหนังสือ วิดีโอลามก 7. ดูสื่อที่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ เช่นหนังสือ วิดีโอลามก ครูวิเชียร มีสม

19 18 ใบงาน


ดาวน์โหลด ppt ครูวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายวิเชียร มีสม พ 43101 หน่วยการเรียนที่ 2 เรื่อง ค่านิยมที่ดีและเหมาะสม ของเพื่อนสนิท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google