งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ระบบการซ่อมท่อแตก/รั่ว

2 การซ่อมท่อแตก/รั่ว ผู้รับผิดชอบ: กปภ. สาขา
ความถี่ : เมื่อมีการซ่อมท่อแตกหรือรั่ว วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึก รายละเอียดในการซ่อมท่อแตก/รั่ว ในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์ 9

3 1: เพิ่มข้อมูลการซ่อมท่อแตก/รั่ว
หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการซ่อมท่อแตก/รั่ว 1: เพิ่มข้อมูลการซ่อมท่อแตก/รั่ว 9

4 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล
การซ่อมท่อแตก/รั่ว หน้าจอ :บันทึกข้อมูลการซ่อมท่อแตก/รั่ว 1: กรอกรายละเอียดข้อมูล 9

5 การซ่อมท่อแตก/รั่ว หน้าจอ :บันทึกข้อมูลการซ่อมท่อแตก/รั่ว (การนำเข้ารูปภาพท่อแตก/รั่ว) 1: กดปุ่ม “เรียกดู..” เพื่อเลือก File ภาพ (jpg,png,gif) 2: กดปุ่ม “อัพโหลดรูป” เพื่อแสดงรูปภาพ 9

6 รายงานซ่อมท่อแตก/รั่ว
รายงานการซ่อมท่อแตก/รั่ว (ขนาด 3/4 , 1/2 , 1 , 2 นิ้ว) รายงานภาพการซ่อมท่อแตก/รั่ว (ขนาด 3/4 , 1/2 , 1 , 2 นิ้ว) รายงานการซ่อมท่อแตก/รั่ว (ขนาด 100 และ 100 มม. ขึ้นไป) รายงานภาพการซ่อมท่อแตก/รั่ว (ขนาด 100 และ 100 มม. ขึ้นไป) 9

7 การซ่อมท่อแตก/รั่ว หน้าจอ : รายงานการซ่อมท่อแตก/รั่ว (ขนาด ¾ , ½ , 1 , 2 นิ้ว) 1: กรอกรายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา 9

8 การซ่อมท่อแตก/รั่ว หน้าจอ : รายงานการซ่อมท่อแตก/รั่ว (ขนาด ¾ , ½ , 1 , 2 นิ้ว) 9

9 การซ่อมท่อแตก/รั่ว หน้าจอ : รายงานภาพการซ่อมท่อแตก/รั่ว (ขนาด ¾ , ½ , 1 , 2 นิ้ว) 1: กรอกรายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา 9

10 การซ่อมท่อแตก/รั่ว หน้าจอ : รายงานภาพการซ่อมท่อแตก/รั่ว (ขนาด ¾ , ½ , 1 , 2 นิ้ว) 9

11 การซ่อมท่อแตก/รั่ว หน้าจอ : รายงานการซ่อมท่อแตก/รั่ว (ขนาด 100 และ 100 มม.ขึ้นไป) 1: กรอกรายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา 9

12 การซ่อมท่อแตก/รั่ว หน้าจอ : รายงานการซ่อมท่อแตก/รั่ว (ขนาด 100 และ 100 มม.ขึ้นไป) 9

13 การซ่อมท่อแตก/รั่ว หน้าจอ : รายงานภาพการซ่อมท่อแตก/รั่ว (ขนาด 100 และ 100 มม.ขึ้นไป) 1: กรอกรายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา 9

14 การซ่อมท่อแตก/รั่ว หน้าจอ : รายงานภาพการซ่อมท่อแตก/รั่ว (ขนาด 100 และ 100 มม.ขึ้นไป) 9


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google