งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการติดตั้ง FileZilla 1. คลิกโหลดโปรแกรม คลิกโหลดโปรแกรม 2. ได้ไฟล์มาแล้วคลิกติดตั้ง 3. เลือก I Agree เพื่อยอมรับ เงื่อนไขการใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการติดตั้ง FileZilla 1. คลิกโหลดโปรแกรม คลิกโหลดโปรแกรม 2. ได้ไฟล์มาแล้วคลิกติดตั้ง 3. เลือก I Agree เพื่อยอมรับ เงื่อนไขการใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการติดตั้ง FileZilla 1. คลิกโหลดโปรแกรม คลิกโหลดโปรแกรม 2. ได้ไฟล์มาแล้วคลิกติดตั้ง 3. เลือก I Agree เพื่อยอมรับ เงื่อนไขการใช้งาน

2 ขั้นตอนการติดตั้ง FileZilla 4. เลือก ให้ทุกคนสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ตาม ตัวอย่าง 5. เลือกรายการตามนี้ เพื่อสร้าง เส้นทางการเข้าโปรแกรม

3 ขั้นตอนการติดตั้ง FileZilla 6. ระบุที่อยู่ในการติดตั้งโปรแกรม 7. เสร็จสิ้นการติดตั้ง

4 1. หลังจากติดตั้งโปรแกรมจะถูกเปิดขึ้นมาพร้อมใช้งาน ถ้า คุณยังไม่พร้อมอัพโหลดก็ปิดไปก่อน แล้วเปิดใหม่ได้ ภายหลังด้วย 2. ให้คุณกรอกรายละเอียด ข้อมูล FTP ที่ได้จากการสมัครขอ ใช้เว็บที่ส่งให้ทางอีเมล์

5 3. คลิกเชื่อมต่อด่วน ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จจะเป็น อย่างนี้

6

7 ถ้าเกิดมีไฟล์ที่ซ้ำกัน 1. เลือกคัดลอกไปทับกันดังภาพ 2. ถ้าเป็นการอัพโหลดครั้งต่อ ๆ ไป ให้เลือก Overwrite if source newer เพื่ออัพโหลดเฉพาะ ไฟล์งานใหม่ ๆ ครับ

8 อัพโหลดเสร็จไฟล์ด้านซ้าย ( เครื่องเรา ) จะ เหมือนกับ ไฟล์ทางด้านขวามือ ( บนเว็บไซต์ )

9 ให้เข้าผ่านไอพีที่ได้จากการสมัครตอนแรกครับ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการติดตั้ง FileZilla 1. คลิกโหลดโปรแกรม คลิกโหลดโปรแกรม 2. ได้ไฟล์มาแล้วคลิกติดตั้ง 3. เลือก I Agree เพื่อยอมรับ เงื่อนไขการใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google