งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท 1 แผนและผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร แผนและผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท 1 แผนและผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร แผนและผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท 1 แผนและผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร แผนและผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

2 2. การพัฒนา ระบบ บริหารงาน และการ พัฒนา องค์การ 3. การร่วม ปฏิบัติงาน กับหน่วยงาน ต่างๆ ภายใน กรมฯ และ หน่วยงาน ภายนอก 1. ภารกิจหลัก ของ สพร. (Core Function) ภารกิจของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ( ม. ค.- ก. ย.) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 2

3 แผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ พ. ศ.2558 สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท

4 4 แผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ พ. ศ.2558

5 5 สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท แผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ พ. ศ.2558


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท 1 แผนและผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร แผนและผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google