งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาเซตคำตอบของสมการ ค่าสัมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาเซตคำตอบของสมการ ค่าสัมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาเซตคำตอบของสมการ ค่าสัมบูรณ์

2 หรือ เมื่อ หลักการแก้สมการค่าสัมบูรณ์
พยายามปลดค่าสัมบูรณ์ออกให้ได้ โดยมี 4 หลักการดังนี้ หลักการ1. หรือ เมื่อ จะได้ว่า

3 1.1 จะได้ว่า 1.2 จะได้ว่า

4 ตัวอย่าง

5 เป็นไปไม่ได้ที่ค่าสัมบูรณ์จะได้ค่าออกมาเป็นลบ
ตัวอย่าง เป็นไปไม่ได้ที่ค่าสัมบูรณ์จะได้ค่าออกมาเป็นลบ ดังนั้น ไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบ

6 การหาเซตคำตอบของ สมการ ค่าสัมบูรณ์
ตัวอย่าง -10=0 เท็จ ไม่มีคำตอบในสมการนี้

7 การหาเซตคำตอบของ สมการ ค่าสัมบูรณ์
ตัวอย่าง ระวัง!! ตรวจคำตอบด้วย ไม่มีคำตอบ ไม่มีคำตอบในสมการนี้

8 ค่า x ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0 ดังนั้น จึงไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบ
หรือจะพิจารณาจาก ค่า x ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ0 ดังนั้น จึงไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบ

9 ตัวอย่าง จะได้ว่า

10 ตัวอย่าง

11 หลักการที่2 จะได้ว่า หรือ

12 การหาเซตคำตอบของ สมการ ค่าสัมบูรณ์
ตัวอย่าง

13 ตัวอย่าง

14 หลักการที่3

15 ไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบ
ตัวอย่าง หรือ ไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบ หรือ

16 หลักการที่4

17 ตัวอย่าง

18 ตรวจสอบคำตอบอยู่ในช่วงหรือไม่ ตรวจสอบคำตอบอยู่ในช่วงหรือไม่
2 -1 ไมจริงไม่มีคำตอบ ตรวจสอบคำตอบอยู่ในช่วงหรือไม่ ตรวจสอบคำตอบอยู่ในช่วงหรือไม่

19 เซตคำตอบของสมการ คือ


ดาวน์โหลด ppt การหาเซตคำตอบของสมการ ค่าสัมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google