งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนการเขียนเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนการเขียนเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนการเขียนเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML

2 HTML คืออะไร ?                 H - T - M - L   เป็นชื่อย่อที่มาจากตัวอักษรแรกของ HyperText Markup Language ความหมายของแต่ละคำมีดังนี้ :         Hyper   หมายถึง สิ่งที่ตรงข้ามกับเส้นตรง ซึ่งแต่ก่อนโปรแกรมคอมฯทั้งหมด จะทำงานในแบบเส้นตรง เช่นว่า ต้องมีสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนอีกสิ่งจึงเกิดตามมา แล้วสิ่งต่อๆไปจึงเกิดขึ้นได้อะไรทำนองนั้น  แต่ HTML ไม่ได้มีรูปแบบเช่นนั้น  HTML ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลต่างๆทั่วโลก โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา         Text  เป็นสิ่งที่จะใช้ในการเขียน (พิมพ์) HTML ใช้ทั้งภาษาอังกฤษและไทย (หรือภาษาอื่นๆ)         Mark up หมายถึง การปรับรูปแบบลักษณะของข้อมูลที่คุณพิมพ์ลงไปธรรมดาๆ ให้ตัวใหญ่เล็ก หรือจะมีตาราง หรือใส่สีสัน ฯลฯ         Language แปลว่า "ภาษา"   เพราะว่ามันเป็นภาษา เป็นเพียงภาษาอังกฤษ และไทย (หรือภาษาอื่นๆ) ธรรมดาๆ

3 โครงสร้างภาษา HTML  <html> <head> <title> หัวข้อเรื่องของเว็บเพจ </title> </head> <body>       ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วยข้อความ ตาราง รูป และวัตถุอื่นๆ </body> </html>

4 การบันทึกเว็บเพจ โปรดจำไว้ว่า :
ทุกครั้งที่เริ่มเขียน HTML ควรจะ save ด้วย Save As ทุกครั้ง มิฉะนั้น เอกสารที่save ได้จะอยู่ในรูปที่โปรแกรมนั้นกำหนดไว้ ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ในรูปของ TEXT แต่หากจะ save ทับของเก่าหลังจากแก้ไขหรือเพิ่มเติม ให้กดที่ save อย่างเดียวได้ การตั้งชื่อเว็บเพจทที่สร้างขึ้นมา การตั้งชื่อเอกสารสำคัญมาก จะต้องตั้งชื่อก่อนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วตามด้วย .html

5 สีของตัวอักษรเฉพาะที่
<FONT COLOR=red> ข้อที่ต้องการให้เป็นสีแดง</FONT> สีของพื้นหลัง BGCOLOR=red การใส่ขนาดตัวอักษร <FONT SIZE=+8>ข้อความที่ต้องการ</Font> <BODY BGCOLOR=blue>

6 คำสั่งของการวางรูปภาพ : เช่น <IMG SRC=image.gif>
การปรับขนาดรูปภาพ <img src=image.jpg height=ขนาดสูงรูป width=ขนาดกว้างรูป> เช่น <img src=image.jpg height=200 width=200>

7 คำสั่งของการวางรูปภาพ : <IMG SRC=image.gif>
คำสั่งของการเชื่อมหน้าเว็บเพจ (link) สู่หน้าอื่น <A HREF= g.html> กลับหน้าหลัก</A> Image คือ ชื่อของภาพ .gif คือ นามสกุลของภาพ g คือ หน้าที่เราต้องการจะเปลี่ยน


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนการเขียนเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google