งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน

2 การเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน
งานด้านเอกสาร รายงาน หรือสำนักงาน งานด้านกราฟิก ออกแบบสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย เล่นเกมคอมพิวเตอร์ และบันเทิงเป็นหลัก

3 คอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามการใช้งาน
- งานด้านเอกสาร รายงาน หรือสำนักงาน - งานด้านกราฟิก ออกแบบสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย - เล่นเกมคอมพิวเตอร์ และบันเทิงเป็นหลัก

4 การรับประกันอุปกรณ์ที่ยาวนานที่สุดและมีระยะเวลารับประกัน แตกต่างจากชนิดอื่น

5 การรับประกันสินค้า ระยะเวลาในการรับประกัน สติ๊กเกอร์รับประกัน
สติ๊กเกอร์รับประกันที่กำหนดเวลาเริ่มต้นในการรับประกัน สติ๊กเกอร์รับประกันที่กำหนดเวลาสิ้นสุดในการรับประกัน

6 การเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การเลือกหน่วยประมวลผลกลาง การเลือกเมนบอร์ด การเลือกหน่วยความจำแรม การเลือกฮาร์ดดิสก์ การเลือกกราฟิกการ์ด การเลือกจอภาพ

7 การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การดูแลรักษาซีพียู การดูแลรักษาเมนบอร์ด การดูแลรักษาจอภาพ การดูแลรักษาการ์ดแสดงผล การดูแลรักษาเมาส์

8 การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การดูแลรักษาแป้นพิมพ์ การดูแลรักษาฮาร์ดดิสก์ การดูแลรักษาซีดีรอมไดรฟ์ การดูแลรักษาพัดลมระบายความร้อน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google