งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( คลิกเมนู Insert  Image  เลือกไฟล์รูปภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( คลิกเมนู Insert  Image  เลือกไฟล์รูปภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ( คลิกเมนู Insert  Image  เลือกไฟล์รูปภาพ

3

4

5

6

7 การใส่เสียงการใส่เสียงในโปรแกรม SWiSHmax รูปแบบของไฟล์เสียงที่สามารถนำเข้ามาใช้งานได้มี 2 รูปแบบ การใส่เสียงการใส่เสียงในโปรแกรม SWiSHmax รูปแบบของไฟล์เสียงที่สามารถนำเข้ามาใช้งานได้มี 2 รูปแบบ ( คลิกเมนู Insert  Content  เลือกไฟล์เสียง )

8 การนำเข้า Movie การนำเข้า Movie ในโปรแกรม SWiSHmax การนำเข้า Movie การนำเข้า Movie ในโปรแกรม SWiSHmax ( คลิกเมนู Insert  Content  เลือกไฟล์ swi หรือ swf)

9 ฃิ้นงาน 10 คะแนน ( คลิกเมนู Insert  Content  เลือกไฟล์ swi หรือ swf)

10 การสร้างปุ่ม การสร้างปุ่ม ในโปรแกรม SWiSHmax การสร้างปุ่ม การสร้างปุ่ม ในโปรแกรม SWiSHmax


ดาวน์โหลด ppt ( คลิกเมนู Insert  Image  เลือกไฟล์รูปภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google