งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Transcription (การถอดรหัส)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Transcription (การถอดรหัส)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Transcription (การถอดรหัส)

2 Transcription เป็นการสังเคราะห์ RNA โดยใช้ DNA เป็นต้นแบบ
นิวคลีโอไทด์ที่นำมาสร้างสาย RNA สายใหม่ คือ ribonucleotide (A U G C)

3 ชนิดของ RNA Ribosomal RNA (rRNA) % ของ RNA ที่พบภายในเซลล์ จัดเป็น rRNA ซึ่งจัดเป็นส่วนประกอบของ ribosome เพราะ ribosome เป็นแหล่งสังเคราะห์โปรตีน Messenger RNA (mRNA) 2-4 % ของ RNA ที่พบภายในเซลล์ เป็นสื่อกลาง ระหว่าง gene ใน Nucleus กับ Ribosome in Cytoplasm เป็นตัวนำรหัสทางพันธุกรรม (genetics code) ที่ปรากฏบน DNAไปยัง ribosome เพื่อนให้ ribosome ผลิตโปรตีนชนิดที่ต้องการ

4 ชนิดของ RNA (ต่อ) 3. Transfer RNA (tRNA) RNA ชนิดนี้มีหน้าที่นำกรดอะมิโนไปยัง ไรโบโซม เพื่อให้ ไรโบโซมเหล่านี้มาต่อกันเป็น โพลีเปปไทด์ต่อไป

5 ขั้นตอนการถอดรหัส (Transcription)
ขั้นเริ่มต้น (Initiation) RNA Polymerase จับกับ DNA template ทำให้ DNA แยกเป็นสายเดี่ยว ขั้นการต่อสายยาว (Elongation) RNA Polymerase ทำการสังเคราะห์สาย RNA ด้วยการต่อไรโบนิวคลีโอไทด์ ขั้นสิ้นสุด (Termination) RNA Polymerase สังเคราะห์ RNA เสร็จสิ้น แล้วหลุดออกจากสาย DNA

6 Initiation

7 Elongation

8 Termination

9

10

11

12

13

14

15 tRNA

16 Translation (การแปลรหัส)

17 การแปลรหัส (Translation)
กระบวนการเริ่มต้น กระบวนการต่อสาย กระบวนการสิ้นสุดการสังเคราะห์

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt Transcription (การถอดรหัส)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google