งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ

2 การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ
การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างเป็นการเขียนโปรแกรมที่มีรูปแบบชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน แบ่งเป็น 3 รูปแบบ การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง แบบลำดับ แบบเลือก แบบวนซ้ำ

3 สัญลักษณ์ผังงานที่ใช้ในการเขียนผังงานแบบลำดับ
เริ่มต้น หรือ จบการทำงาน กำหนดค่า, การประมวลผล,ปฏิบัติการ เช่น คำสั่ง BackColor = Color.Yellow; รับเข้า หรือ แสดงผล เช่น MessageBox.Show(“Hello”); เป็นคำสั่งแสดงผล แสดงทิศทางการเชื่อมโยงของผังงาน

4 ตัวอย่างการเขียนผังงานโปรแกรมแบบลำดับ
เริ่มต้น ประกาศตัวแปร,กำหนดค่า รับค่าความกว้าง รับค่าความยาว คำนวณค่า พื้นที่สี่เหลี่ยม = ความกว้าง x ความยาว แสดงพื้นที่สี่เหลี่ยม จบ


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google